Муа эл жомогу: Атанын камкордугу

Бир абышканын үй сала турган жыгачка акчасы жетпегендиктен өмүр бою үңкүрдө жашаптыр. Анын аялынын да ушул  үңкүрдө өмүрү өтүп, ажалы да ушул муздак таштан турган […]

Оомат: Баягы кез, баягы… «Азоого чалма аягы?»

«Кечээ көргөн бүгүн жок, Шундай экен дүйнө бок». «Манастан»   Кайрандар-эй, кайрандар! Эсил кайрандар… Кечээ эле арабызда жүргөн залкарлардын көбү маркум болуп кетишти. Калкагар тоодой […]

Манас КАЗАКБАЕВ: Класском (шедевр)

АҢГЕМЕ Жолой мектеп астанасын алгачкы ирет аттагандан баштап эле класском болуп дайындалып, бул жооптуу «кызматта» үч жыл иштеди. Ал эми быйылкы окуу жылынын биринчи коңгуроосу […]

Садирбек ДОСБАЕВ: Сакалбы же маскировкабы?

«Я не хочу быть христианином, как не советовал и не хотел бы, чтобы были браманисты, буддисты, конфуционисты, таосисты, магометане и другие. Мы все должны найти, […]

Жамалбек ЫРСАЛИЕВ: Лянги (шедевр)

АҢГЕМЕ 1980-жылы Москвада Олимпиада өттү. Анын символу болгон беш шакектүү кур курчанган күрөң аюу — Мишканын сүрөтү жада калса шейшептерге чейин түшүрүлдү. Ал кезде машыккан […]

Абибилла ПАЗЫЛОВ: Шоро-Башат. Эр Шамамат. Элеттен кат.

Бала чакта улуулардан  бир кыйла  аңыз, уламыш-болмуш угасың. Арийне, ошолордун  баарын агызбай-тамызбай эстеп жүрмөк кайда!? Азыр  баягыларды  кайталап бежиреп  бергенге  катарыбызда  жанагы  жомокчу карыялар жок. […]