Бабановдун саясый чуусу өз пикири бар окумуштууну кызматынан кол жуудурду

Биздин бүгүнкү маектешибиз – Эл агартуунун отличниги (2000-ж), педагогика илимдеринин кандидаты (1990), доцент (1999), филология илимдеринин доктору (2011), белгилүү окумуштуу Үмүт Култаева. – Үмүт Баймуратовна, өткөндө Сиздин кызматтан алынгандыгыңыз туурасында жаңылыкты интернеттен көзүм чалып калгандан улам, иштин чоо-жайын өз оозуңуздан билгибиз келип туру. Илимий коомчулукта кадыр-баркы бийик сизге окшогон инсандарды моралдык колдоого ала тургандар да жок эмес. Алардын да пикирин жарыялайбыз. Кеп бу жерде коомдо өз пикири, принциби бекем сиздей адамдарга болгон азыркы бийликтин мамилеси, кодулоосу күчөп бараткандай туюлат… — […]

Реклама жөнүндөгү карынын кебин капка салсак кантет?

Туңгуюктан туура жол тапкан кыргыз, Чырак жакпай түндүккө таккан жылдыз. Кокодон алып жанын кашайтпасаң, Көкташтай козголбостон жаткан, жылгыс.  Майда барат нерсени элебеген, Жамбашка таш өтсө да кенебеген… Мурдуна араа, балта, балээ да өтпөс, Бай-сайыңды бучкагына теңебеген. Москва ш. 1910-жыл. Тээ онунчу жылы кенебестигибиз жанды кашайтканда жазылып калган саптар эле. Ыр дегендей деле эмес. Бир шуу деген үшкүрүк сыяктуу эле нерсе. «Өз өзүңдү мактасаң өзгө жандан түңүлөт» деген макал эске түшүп ушул ойду жазып атам. Анткениме мына бу себеп болду: Кыргызстанды […]