Рысбаев Сулайман: Шамбала

Жомоктор Кыш келип, кар жаап, суулар тоңуп, жолдор тайгак болду. Абышка-кемпирдин жагар отуну калбады. Тепейген үйүн жылытмак турсун, тамак да жасап иче албай калышты. Абышка абдан карыган эле да, токойго барып отун алып келүүгө алы жетпеди. Ошондо эмне кылар айласын таппай, оокаттуу кошунасына жалдырап барышты. Кошунасы абдан бай эле, өзү чоң кызматта иштечү. Үч кабат үйү, жалтыраган кооз машиналары бар. Курсагы салаңдап, күн сайын семирип баратат… Бай кошунасы абышка менен кемпирге бир көмөч нан, анан бир шам берди да: — […]

Адилет ШАДЫКАНОВА: Кышкы ызгаар

Кышкы ызгаар… Үшүгөн бут астында кычырайт кар. Кар астында жайында биз тепсеген Жайкалган жашыл шибер, тулаң чөп бар. Шибер чөптөр… Ысыкта тебеледи сени көптөр. Шүүдүрүмдөн таңдагы бир тамчы суу Ичээринде бир тал чөп өсүп көктөөр… Далай буттар Тебеледи. Билбеди сенде кут бар. Тебелеген шол буттар бүгүн тоңуп, Көк шиберди көрүүгө азыр куштар… Кышкы ызгаар…кышкы ызгаар! *  *  * Асмандан жаап жатат апакай кар, Ар бир кар бүртүгүндө жылдызча бар. Андан кооз Ай менен Күн, бирок неге Ай, Күнгө окшош болуп […]

Ислам – араб эмес, түрк эмес, ал – дин, а диндин улуту болбойт

Редакциядан: Учурда дин жаатында талаш-тартыш жараткан көрүнүштөргө тынчсыздануу иретинде диний коомчулук менен интеллигенция чөйрөсүн орток пикирге чакыруу максатында тегерек үстөл уюштурарыбызды жамы журтка жарыялаган элек («РухЭш» жана «Кереге кеңеш» фонду молдокелер менен прогрессчил күчтөрдү орой көз чарай кепке чакырат) Баарлашууга КР Муфтият жетекчиси Максатбек Токтомушевди; Кыргызстан Аалымдар кеңешинин төрагасы жана Кыргызстандын Ислам Университетинин ректору Абдышүкүр Нарматов жана белгилүү диний аалым Чубак Жалиловду орой көз чарай кепке чакырганыбыз менен, алар жүйөөлүү себептерга байланыштуу аталган тегерек үстөлгө катыша алышкан жок. Арийне, өз […]

Садык АЛАХАН: Казыбектин Сталинге ыр менен жазган каты тууралуу

Залкар казалчынын көркөм мурасынын ичинде анын Сталинге ыр менен жазган каты (айрым маалыматтарга караганда 44 барак) бөтөнчө бөлүнүп көрүнүп турат. Арийне, бул кат бизге толук бойдон келип жеткен жок, бирок колго тийген үзүндүсү деле аз эмес. Адабиятчы К.Эдилбаевдин жазганына көңүл бурсак, анда “…ал арызды өзү менен кошо камакта отурган, мурда райкомдо идеология боюнча катчы болуп иштеген Карабеков деген орусчаны суудай билген жигит которуп, эптеп жолун таап жөнөтүп ийишкен экен.” Бирок кат “бардык мезгилдердин жана бардык элдердин жол башчысынын” колуна тийген-тийбегени […]

Абай КУНАНБАЕВ: Ушу күндө айбандан да жаманбыз

Башы: Биринчи, экинчи жана үчүнчү сөз «Керегем сага айтам, келиним сен ук» Кыргыз накылы Төртүнчү сөз Ар бир байкаган адам билсе керек: Күлкү өзү бир мастык экенин, ар бир мас кишиден кополдук көп өтө тургандыгын, ар бир мастын сүйлөгөн кезинде баш ооруй тургандыгын. Мындай болгондо күлкүгө кабылган киши чарбадан, акылдан кур калып уятка каларлык ишти кополдукту көп өткөзүп олтурса керек. Ошондой кополдукту көп өткөзүп элебеген кишинин бул дүйнөдө да, тиги акыреттен да башы оорубай калса керек. Ар бир убайым кайгыны […]

Мезгил ИСАТОВ: Бир башка күн

ЭССЕ Тоголок дүйнө — Токтобой томолонот, Тоголок көздө… Уйкусураган булуттар таңды жүктөп келатты. Көз ирмемде көтөргөн жүгү кулап, чачыла берди. Нур төгүп келаткан таң төрөлө элек сүрөтчүнүн эң белгилүү сүрөтүнүн сырын ачты. Ар нерсенин соңу сыяктуу. Кош бойлуу келиндин курсагындагы баласы ойгонду. Таң заарлап дагы бир күндүн эшигин ачтым. Жаңы күн башталды. Апаппак барак сыяктуу. Бир жолдун уланышы. Амандык сурашым керек бул күндөн. Бул жолдордон. Улуулуктан… Эмнегедир кечээкимден башкачамын. Кечигүүнү күтүп отурам. Ак жарык ичинде. Мезгилдин үнү угулат, шашып бараткан […]

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын экрандаштыруу

I глава: Салижан ЖИГИТОВ: Өмүралиевдин «Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын экрандаштыруу» деген дипломдук ишине пикир II глава «Аптап» жана «Биринчи мугалим» Ч.Айтматовдын кайсы гана чыгармасын албайлы, баарыдан мурун биздин баамыбызга урунаары – анда чоӊ ойдун берилиши. Мындай жооптуу ойду айтууда ал ар кандай эле адамдарды каарман кылып ала бербейт. Аны көтөрө ала тургандарга гана токтолот. 10-классты жаӊы эле бүтүргөн, романтикалык максаты ээлендирген «Ботогөз» булактагы жаш Кемелдин образы ушундайча образдардан. Рас, ал Абакир айткандай гелиобатареялар жөнүндө, тарыхтан окуган Анархайдагы илгерки жер дүӊгүрөткөн жылкы, жортуулчул […]