Каныбек ОСМОНАЛИЕВ: Либералдуу демократиянын алгачкы сабактары

1992-жылдын август айынын башы. Бишкек шаары мени жаңы үй-бүлөм менен бирге өз бооруна дароо тартып алды! Укмуш! Мурда ушул эле жерди турактагандай болуп өтө эле оңой көнүгүшүп кеттик. Бул дагы өзүнчө эле терең сырдуу феномен. Эмдигиче мен үчүн түшүнүксүз! Балким, мен орто мектепти бүткөндө канча көксөсөм дагы Фрунзеге окууга атамдын оорусуна байланыштуу келе албай калып, өкүнүп жүргөнүмү эске алдыбы, Жараткан! Өзүм деле биле албай келемин! Иши кылып ыраазымын! Жумушка кирүү түйшүгү деле болгон жок. Мени сентябрь айынан баштап эле Жусуп […]