Жунай Мавлянов: Жек көрөм

АҢГЕМЕ Ата-энеден жалгызмын. Шаарда туулуп, шаарда өстүм. Атам мен төрткө чыкканда, өз оорусунан каза болот. Ошентип, энем жыйырма сегиз жашында жесир калыптыр. Аялдын ошол жашта отуруп калганы сейрек учурарын чоңойгондо билип жүрбөймүнбү. Эри өлсө, зайыбы башка эрге тийгени, тескерисинче, аялы өлсө эри башкага үйлөнгөнү эзелтеден бери келаткан турмуш салты, тагдырдын буйругу экен го. Эмне үчүн менин энем күлгүндөй жаш курагын, атайылап суу куйбаган дарактай мезгилсиз соолутуп алганына алиге түшүнбөйм. Аны аяйм. Кээде ачык эле: «Туура эмес кылгансыз, апа, атамын арбагын […]

Кадыркул Даутов: Кыска сапардагы узун өмүр

Кайсы жагынан келип карабайлы, кандай гана көз караштан баалабайлы, баары бир Табылды Мукановдун тагдыры тууралуу арман-асиретсиз кеп салалбас болуп калдык окшойт. Ал акын катары жазчусун жазып, берчүсүн берип койгон менен тирүүсүндө алчусун алалбай кетти. Турчу ордуна турган жок. Чындап укчу сөзүн уккан жок. Бир топ жылдай ыр жазып, ыр менен жашап жүрүп, жупкадай делдейген жука-жука үч китепчесин араң чыгарды (анын бирөө беш- алты эле ырдан турат). Эң жаман жери — адабий журтчулук үчүн таптакыр кечиримсиз жагы — жазуучулар Союзунун мүчөлүгүнө […]

Нурийла Жоробекова: Дүйнѳ токтосо да, Манас айтыла берет

Тээ алыстан байыркынын байыркысы улаган улуу кеп башы болсо керек, болжолу болгон экен деген, бул – миф (1). Андан соӊ ошол болжолу болгон экени айтылып, айтылып анын уламышы (2), ырас, айтылган соӊ уламыш, уккан соӊ кулак, ал канда сакталып, кадим сакчы сымал, анан чыгат каныӊдан кайнап эмес, ошол кандан кайрадан уланып, бул болду бүтпөс жомок (3), жомогунун жоругу болду дастан (4). Дастан – айтылган жомокту ырастоо эле, ооба, ооба, болгон соӊ ырастоо, анда бар эле толгон акыл болуп тоо, ошол […]

Жыгылбаган адам улуу эмес, жыгылып кайра турган адам улуу

Конфуций (чыныгы аты Кун Цю) жөнөкөй эле адам болгон, бирок анын окуусун көбүнчө дин катары кабыл алып жүрүшөт. Чындыгында дин жана теология маселелери Конфуцийдин окуусуна тиешеси жок. Анын окуусу моралга, этикага жана адам менен адамдын ортосундагы мамилелердеги жашоо принциптерине негизделген. Ал жогорку нравалуу, гармониялуу коом куруу идеясын сунуштагандардын алгачкыларынан болгон экен. Алтын эрежеси:  “Өзүңө каалабаган жамандыкты, башкага жасаба”. Анын окуусу көпчүлүк элдин көңүлүнөн орун тапкандыктан, 20 кылымдан бери мамлекеттик деңгээлдеги идеологиялык норма катары кабыл алып келишти. Окуусу ар бир адамга […]

Жетиген Асанбек: Алканованы айыптоо соо акылга сыйбай туру

“Идеал Хаус” аталган 48 коттедждүү 12 га жердин сатылышын иликтеген журналисттин кандайдыр бир кылмышка тиешелүү болушуна шек туудурган эч бир жагдайды көрүүгө мүмкүн эмес. Баары түшүнүктүү, баары такталган, даана. Ал коомчулукка чечип берген чиеленген түйүндөрдү коё туралы. Ансыз да баары жашырууга мүмкүн болбой жагжайып турат. Максим Бакиевдин ач көздүк илдети катуу өтүшүп кетип, ачылган араанын жаба албай, жылт эткендин баарын алып-жулкканынын айынан төңкөрүш болуп, 100гө чамалаган кырчындай өмүрлөр кыйылбады беле. Ошол төңкөрүштүн арты менен мамлекетке өткөн, тактап айтканда 100дөгөн адамдын […]