* * *

Оюңузга салды бекен дүрбөлөң,
Ошондогу жашылданбай чечилүүм.
Эңсөө дагы болбой калып аралжы,
Эки келбес өмүрдөгү кечигүүм.

Сизге болгон көңүлдөгү урматтоом
Калар дегем жакшы сырдай жабылуу.
Алаксуу да болбой калып аралжы,
Болот тура кээде минтип жабыгуу.

Булуттуу көч берсе күздүн кабарын,
Өткөндөргө токтолуу жок жалдырап,
Калып калар сагынычты эскертип
Дарактагы саргайган бир жалбырак.

Деңиздеги бушаймандуу толкундар
Кайра жанып өткөн көңүл кушундай.
Айбыгуу да — коркунучу жыргалдын,
Сизде дагы болсо керек ушундай.

Каректерде ойноп өткөн шаттуулук,
Кете койбос токтоолукту айыптай.
Ишеничтен сынып калган көңүлүм
Эстеп, эстеп, эстеп жүрөр айыкпай.

* * *

Билбеймин неге сизди унута албай,
Унутпай ушунча жыл ойлоп жүрөм.
Шаңы күч жагалданган жаштыгыма
Суз карап, ченеп-чактап ойноп-күлгөм.

Жазында күз жөнүндө ырлар жазып,
Сапсары сагынычта туталангам.
Жактырбай делдектеген жалбыракты,
Күзүндө жаз чакырып кусалангам.

Мен сизге окшошууну чындап каалап.
Тилегем өткүр сезим жаралышын.
Тилегем сабырдуу үн, токтоолукту,
Анан да чачтарымдын агарышын.

А бүгүн сизди көрдүм; өзгөрүпсүз.
О, мага кандай гана тааныш көздөр.
Бар экем эсиңизде, унутпапсыз,
О, мага кандай гана тааныш кездер.

Сүйлөңүз, сүйлөңүзчү эмне болсо,
Бардыгын уккум келет ушул мүнөт.
Мен сизге шек келтирбес кыялымда,
Бир назик жаштык сезим учуп жүрөт.

* * *

Болсо керек жумшак сагыныч,
Кыял баскан коңур күздөгү.
Сыйкырлачу укмуш дүйнөгө,
Өтө токтоо көздөр сиздеги.

Улам жакын, жакын жетелеп
Эрке ойлорум сизге барса да.
Олтурчумун токтоо көрүнүп,
Терезеге жакын партада.

Залда жымжырт. Жымжырт залдагы,
Үнүңүздө бир аз калтырак.
Бактар бийик эпсиз шапайып,
Алсыз учат тышта жалбырак.

Уккум келчү, келчү түшүнгүм,
Оюңузду тыптынч олтуруп.
Жаттап жатчу сергек көңүлүм,
Жүзүңүздү сырга толтуруп.

Бир жагымдуу шыбыр азгырып,
Уурдап мени сизден жазгырчу.
Жанды койбой күздүн обону,
Такыр башка сүйлөм жаздырчу.

Болсо керек жумшак сагыныч,
Кыял баскан коңур күздөгү.
Сыйкырлачу укмуш дүйнөгө,
Өтө токтоо көздөр сиздеги.

* * *

Күз жөнүндө санаа тартып сиз деле,
Жашылданат турбайсызбы алдыртан.
Бир өмүрдө эки келбес күндөргө,
Бир сырыңыз бар өңдөнөт алдырган.

Сан жалбырак сабалаган дарактын,
Сагынычын кимдер кантип сезди экен?
Узун түндө жамгыр үнүн утурлап,
Күздү тоскон сулуу караан сиз бекен?..

Кантип айтып берсем экен анда мен,
Табышмактуу ал күздүн сулуулугун.
Алда-неден айбыгып аяр каткан,
Сиз көп кирчү түштөрдүн жылуулугун.

Балким сизде болор бир аз таңдануу,
Ал жөнүндө айтып кирсем үнүм пас.
Мен да сиздей токтоо карап тагдырга,
Болуп калгам кайгы-шатты унутпас.

Жылуу-жумшак кыял менен узайсыз,
Көңүл күзгө жетелейт бак аралап.
Санаамдай сапырылган сан булуттар,
Сиз кеткен жакты көздөй сапар алат.

* * *

Узатасыз мен жашаган көчөгө,
Сылык кармап боюңузду сымбаттуу.
Ортобузда эч бир сөздөр айтылбайт,
А мүнөттөр эмнегедир кымбаттуу.

Бульвар бүгүн такыр башка сезилип,
Жымжырттыкты тыңшайт сулуу дарактар.
Алда-кайдая жылдыз учат мөлт этип,
Сезимимде күз жөнүндө барактар.

Өмүр өттү кайра келбес — кымбатым,
Сагынчымдай үмүттөргө жыйылуу.
Кантип гана билбей калдым экен э!
Күздө дайым менде ушундай кыйылуу.

А сиздечи? Көзүңүздө токтоолук,
Жашырууга алы жетпей ирмелген.
Күздүн кейпин кийип алган көңүлгө,
Сиз сүрдүүсүз… жалгыздыктай бир келген.

Коштошорсуз көргөн таттуу түшүмдөй,
Сыйкырдуу түн себер жумшак атырын.
Ойлоп жатам анан түндө уктабай,
Сиз жөнүндө, күз жөнүндө акырын,

* * *

Сиз эмгиче жеттиңиз, жеттиңиз го,
Суу болгон жок чачыңыз, костюмуңуз.
Жалбырактар сыздатты жамгыр ырын,
Кеч күздөгү бульварды сырга чайып.
Уккан жоксуз сезимдин жаңырыгын.

Эмне деген суз көңүлгө бийлетип,
Сиз түштүңүз автобуска акыркы.
Мен үйүмө күндөгүдөн кечигем,
Өйдө-төмөн ойлорду иргеп аялуу,
Көп кыйналып, бирок азын кечирем.

Көздөрүңүз ойлуу жана капкара,
Сизди тиктеп ыр окугам ал кечте.
Кимдир бирөө шектүү тыңшайт биз жакты.
Айтыңызчы күз жөнүндө көбүрөөк,
Дарактарга сагынычты ким жапты.

Бульвар жылуу, көңүлдөшүм, сырдашым.
Узайм четтеп, унчукпастан бул жолу.
«Ойлорумдай закымдарга агып жет» —
десем тамчы шынаарлашат чачыма:
«Алып кетчи, алып кетчи, алып кет…»

Күтөт мени тааныш көчөм караңгы,
Бүгүн түндө чырак өчпөйт бөлмөмдө.
Жазам сизге күз жөнүндө каттарды.
Терезеден тааныш жамгыр шыбырайт:
«Өмүрлөргө дагы бир күз катталды».
Дагы бир күз өмүрлөргө катталды.

* * *

Жаз жөнүндө көбүрөөк жаз дейсиз да,
Көзүңүзгө күз түнөп муңайымсыз.
Сизден сергек өңдөнүп турсам керек
Жаз мүнөздүү жан окшоп убайымсыз.

Көңүл күзгө таяры шексиз десем,
Сиздин ойлуу көзүңүз себеп эмес.
Жаз алдында түшкө көп кирчү болду
Мен качандыр жактырчу күздөгү элес.

Ал жөнүндө сизге көп баяндармын,
Таң эртеңден жөнөтчү каттарымда.
Өрүкзарга көзүңүз көп чачырап,
Жаз келишин каалапсыз кабагыма.

Мен кайдандыр укчу элем жумшак күүнү,
Мезгил менен жетилип аздыр-көптүр.
Көп кечигип, бирок да сезип калдым
Жалаң жаздан турбасын асыл өмүр.

Гүлдүү жерден узатып чыксам дагы,
Жолуңузга гүлдесте үзө албаймын.
Мага жакын сезилген кубанычтан
Көп айбыгып… негедир ушундаймын.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.