Мар БАЙЖИЕВ: Чапайдын курман болушу (классика)

АҢГЕМЕ — Тынчтангыла, жолдош граждандар! Чапаев ойлоном дейт! — Тарс деген үн чыкты, бирок ызы-чуу басылбады. — Чапай ойлонот деп кимге айттым? — Петька катуу […]

Мукай ЭЛЕБАЕВ: Зарлык

АҢГЕМЕ I Бүгүн созулган сар талаада жалгыз аяк жол менен эрбеңдеп бир жөө келе жатты. Бул не көрүнгөн айыл, не бир агып жаткан суу жок […]

Салижан ЖИГИТОВ: Терминдер тегерегиндеги сөз

Илимий сабатсыздыкка итиркейи келип турар эле Сакебиздин. Өткүр акылына өөн көрүнгөн нерсеге унчукпай коё алчу эмес. Табиятынан сынчыл жаралган көсөмдүгү ушул белем: береги «Терминдер тегерегиндеги […]

Дилазык: Жүз уламыш жүрүмү

Чыгышта эмне деген керемет уламыштар бар. Окуп алып чалкаңан кетесиң. Жаш кезде окудум эле. А кезде же интернет жок. Кокусунан эле 60-70-жылдары чыккан, эски десең […]

Аман САСПАЕВ: Каныкейдин алтын билериги (классика)

АҢГЕМЕ Улуу даражалуу балгер, дөргө Эрликхан: «О, Манибатмахум!» деп колун таяна аюу талпагынан өөдө турду. Кечинде ал Чадан — бутканага барып, шам түбүндө Латманатка сыйынып, […]

Мурза ГАПАРОВ: Унутулган сокмо жол

АҢГЕМЕ Тазагүл келип түшүп калуучу разъезд кыштактан көп алыс, ыңгайсыз жерде эле. Ыңгайсыздыгы ушунда: ал жакка кайсы бир кездерде, кандайдыр бир себеп менен түшүп калган, […]

Зайырбек АЖЫМАТОВ: Бизге эми келбейт жаштык кез кайра…

(Элдик нукта күйгөн ыр) Айылымда бирге чоңойгон, Аруум, Аксынын гүлүн оронгон, Аруум. Жаш го деп жүрүп уурдаткам сени, акмалап жүрүп корооңдон, Аруум. Ак жолдун суусун […]

Салижан ЖИГИТОВ: Саманчынын жолу — адамзаттын жолу

Чыңгыз жаңы чыгарма жазды. Ал — «Саманчынын жолу». Бир укканга табышмактуу ат. Бирок ал ат чыгарманын бүткүл духуна жана идеялык өзөгүнө куюп койгондой эриш-аркак келип, […]

Мезгил ИСАТОВ: Түндөгү караңгы

ЭССЕ Ай нурунда жол таап келаттым. Даана көрүнгөн эч нерсе жок. Жөн эле келе бердим. Көрүнүп-көрүнбөгөнү, билинип-билинбегени, түшүнүп-түшүнбөгөндөрүм ичинде… Караңгыда… Жол таап келаттым. Өзүмө ылайык. […]

Кыргыз эл жомогу: Камыр балбан

Мурунку өткөн заманда баласыз кемпир-чал болгон экен. Бир күнү кемпир камыр жуурганда: «Алда кудай ай, ушул менин камырым бала болуп калсачы» деп арманын айтып, тышка […]

Кубатбек ЖУСУБАЛИЕВ: Кар

АҢГЕМЕ Булуттай чак-челекей түштүм. Бийик, бийик асманда шамал тыткан булуттай чак-челекей түштүм. Көз алдыма түрмөдө уу ичип өлөр алдында ушинтип айтып турган Сократ, кумурсканын уюгундай […]