Амброз Пирстин Эзоптун тамсилдерине карата жараткан пародиялар циклинен. Бул пародиялар 1899-жылы “Фантастикалуу тамсилдер” деген жыйнакка басылып чыккан экен.

Ууру жана анын энеси

Энеси уурулукка үйрөткөн уулу чоңоюп,  кесибин мыкты билген мамлекеттик кызматкер болду.

Жараланган бүркүт

Жаа жебесинен катуу жабыркаган бүркүт, жебе өз канатынан кооздолуп жасалганын билип өзүн сооротту:

— Эгер ушул ишке башка бүркүттүн тиешеси бар экенин билсем, — дейт ал: — мен үчүн өтө жагымсыз иш болмок.

Жолоочу жана чындык

Эркек адам чөл аралап келатып аялга жолукту.

– Менин атым – Чындык, — дейт аял. – Мен бул жерде мени жактырган күйөрмандарыма жакын болуу үчүн жашап жүрөм. Эртеби, кечпи жакындары кууп чыгышканда алардын баары мага келишет.

— Аа, ошондойбу? — дейт тегерегин айланта карап, — бул жер сыягы өтө деле элге толуп кеткен жер эмес го.

Чабалекей менен жылан

Чабалекей соттун имаратына уя салып, эң татынакай балапандарды чыгарып чоңойтуп жаткан. Бир жолу дубалдын тешигинен жылаан сойлоп кирип, балапандарды жеп сала таштады. Ал ишти убагында көрүп калган адилеттүү сот акыйкат чечим чыгарды. Уяны өзүнүн үйүнө көчүртүп,  балапандарды өзү бышыртып жеп алды.

Бүркүт, кулаалы жана көгүчкөн

Кулаалынын чабуулунан тажап бүткөн көгүчкөндөр бүркүттөн жардам сурашты. Бүркүт макул болду да, аңдып жатып кулаалыны өлтүрө тепти. Кулаалынын этине нык тоюп уча албай отурган бүркүттүн көзүн болсо ага терең ыраазычык билдиребиз деген көгүчкөндөр чокуп салышты.

Карышкыр менен төө куш

Карышкыр бир кишини баса калып жеп жатса, тамагына кишинин чөнтөгүндөгү таңгак ачкыч тыгылып какап калат. Төө кушка келип жардам сураса, ал тез эле ачкычты карышкырдын оозунан сууруп чыгыптыр.

— Сен менден кылган жакшылыгың үчүн сыйлык күтүп жатсаң керек?- дейт карышкыр тигиге тиштерин кычыратып.

— Кылган жакшылыгымдын өзү менин сыйлыгым, — дейт төө куш, — мен ачкычтарды жутуп алдым, ошол эле мага жетиштүү.

Армияга кызмат кылган ат жана Тегирменчи

Мамлекетке душмандар тарабынан капысынан кол салуу болгонун уккан милициянын полковнигине тиешелүү ат качып бараткан Тегирменчиге өз кызматын сунуш кылды.

— Ата Мекенге кызмат кылуу ыйык парз жана мекен үчүн жан берүү — ардактуу милдет, — деди Тегирменчи, — мен башка кыйынчылык түшкөндө өз постун тыштай качкандарга өз жанымды ишенип тапшыра албайм!

Эмнегедир айтылып жаткан сөздөр кулакка аябай тааныш угулгандыктан ат Тегирменчини жакшылап караса, ал Тегирменчинин кийимин кийип алган өз кожоюну экен.

Адам жана бүркүт

Бир адам бүркүттү кармап алып канаттарын кести да тоокканасына коё берди. Бүркүт тагдырдын башка салганына аябай капа болгонун көргөн адам:

— Сен бекер эле капаланасың, көп бүркүттөрдүн арасында жөнөкөй эле бир корозчо баркың болсо, тооктордун арасында сен чыныгы бүркүтсүң, — деп жооткотуптур.

Шамал менен күн

Шамал менен күн мелдеше кетишти, ким биринчи жолоочуну жылаңачтап чечиндирсе, утуш ошонуку болот. Алар жолоочу жакындап келгиче күтүп жатышкан эле, бирок жолоочу ашынган кемпай болуп чыкты, ал түнөгөн жайкы мейманканада аны эчак эле жылаңачтап чыгарып койгонго үлгүрүшүптүр.

Тоо менен чычкан  

Тоо толготуп жатты. Анын онтолоп, күү-шаа болуп тыбырчылаганын көргөнгө тегерегиндеги жети шаардан эл чогулду. Аңгыча тоонун тешигинен чычкан чыкты. Демин ичине алып күтүп турган эл чычканды шылдыңдай башташты:

— Оо, бала болбосоң коё кал! Бала деп мына ушуну айт!

— Ооба, мен балким чоң эместирмин, — дейт таарына түшкөн чычкан ал жерден алыс качып баратып, — бирок вулкандын качан атыларын менден жакшы эч ким билбейт.

Дыйкан жана анын балдары

Ооруп өлүм алдында жаткан дыйкан балдары доктур менен карта ойноп жатышып, огородду отоо чөпкө бастыргандарына көздөрү жетип, аларды жанына чакырды да:

— Балдарым, менин силерге деп сактап жүргөн өмүр бою чогулткан асыл буюмдарым жүзүм багынын арасында көмүлгөн. Ошону казып таап алгыла.

Натыйжада балдары каза беришип: отоону да, жүзүмдү да жок кылышты. Ал тургай өлгөн атасын көмгөндү да эстеринен чыгарышыптыр.

Бай жана калп

Бай адам калп айтууну чечти, бирок калп ушунчалык чоң экен, анысы тамагынан өтпөй тыгылып калбаспы. Андыктан Редакторду чакырышка туура келди. Редактор жазып, иштеп чыгып, баш макаланын ордуна коё берип, ал калпты башкаларга сугунтканга даярдады.

Ууру жана Сот

— Мени бошотуп жиберишиңизди суранам, — мен деле Сизге көпкө карыз болуп калбай кутулармын.

— Куру убадага ишенип Сот тигини бошотуп жиберди.

Бирок көп өтпөй эле ал куру убада эмес экени анык болду. Ууру кылып кармалып калган Сотту, Сот болуп иштей баштаган Ууру куткарып алды.

Которгон Абийрбек АБЫКАЕВ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.