Мар БАЙЖИЕВ: Чапайдын курман болушу (классика)

АҢГЕМЕ — Тынчтангыла, жолдош граждандар! Чапаев ойлоном дейт! — Тарс деген үн чыкты, бирок ызы-чуу басылбады. — Чапай ойлонот деп кимге айттым? — Петька катуу […]

Мукай ЭЛЕБАЕВ: Зарлык

АҢГЕМЕ I Бүгүн созулган сар талаада жалгыз аяк жол менен эрбеңдеп бир жөө келе жатты. Бул не көрүнгөн айыл, не бир агып жаткан суу жок […]

Салижан ЖИГИТОВ: Терминдер тегерегиндеги сөз

Илимий сабатсыздыкка итиркейи келип турар эле Сакебиздин. Өткүр акылына өөн көрүнгөн нерсеге унчукпай коё алчу эмес. Табиятынан сынчыл жаралган көсөмдүгү ушул белем: береги «Терминдер тегерегиндеги […]

Дилазык: Жүз уламыш жүрүмү

Чыгышта эмне деген керемет уламыштар бар. Окуп алып чалкаңан кетесиң. Жаш кезде окудум эле. А кезде же интернет жок. Кокусунан эле 60-70-жылдары чыккан, эски десең […]

Аман САСПАЕВ: Каныкейдин алтын билериги (классика)

АҢГЕМЕ Улуу даражалуу балгер, дөргө Эрликхан: «О, Манибатмахум!» деп колун таяна аюу талпагынан өөдө турду. Кечинде ал Чадан — бутканага барып, шам түбүндө Латманатка сыйынып, […]