Габриэль Гарсиа МАРКЕС: Жалгыздыктын жүз жылы

РОМАН Арадан көп жылдар өткөн соң өлүм жазасына өкүм чыгарылган полковник Аурелиано Буэндиа дубалдын астында туруп, өзүнүн атылышын күтүп турганда атасы укмуштуудай муз бөлүгүн көрсөтүүгө алып барган ошол ыраакта калган күндү эстейт. Ал учурлар Макондо дегени кудум байыркы зор жандыктардын жумурткасын элестеткен аппак жана сыпсыйда акактай таштарга урулуп агуучу шар дарыянын боюндагы ылай шыбак менен шыбалган жыйырма чакты үйдөн турган чакан бир кыштакча эле. Дүйнө эми гана жүзүн ача баштаган, көп нерселердин аты жоктугунан, аларды түрдүү жаңсап көрсөтүшчү. Жыл сайын […]