Зайырбек менен Олжокенин жаңы айтышы

Зайырбек Ажыматов: Өткөн жолу эбиреп, Өйүгөн жүрөк кеби деп: Темтеңдеткен турмуштун Терс жагын айттык көрүнөт. Оң жагын эми айталы: Өндүрүштүн көп ирет, Өрнөгүн жайып жүрөсүз, […]

Дмитрий ВЕРХОТУРОВ: Тень Атамбаева над Киргизией

Алмазбек Атамбаев стал первым президентом Киргизии за всю историю независимости, чье правление прошло без революций и серьезных потрясений. С ним связывали большие надежды, которые не оправдались. В этой книге рассматривается политическое наследство Атамбаева, […]

Аалы ТОКОМБАЕВ: Даат

АҢГЕМЕ Арашандын тентек шарынын боюнда аңгеме айтышып олтурдук, Абдулла аттуу жаш өзбек, өзүнүн кезеги менен бир сонун аңгеме сүйлөдү. Ал сүйлөөдөн илгери мага карап жылмайды […]

Белек СОЛТОНОЕВ: Согуш жөнү

Жоокерчиликтин ыгын өз заманына жараша кыргыз жакшы билип, бүткүл жан сактоо жана оюну согуш илимине ылайыкталып курулган. Согушка өтө ынтык болуп, жаш балдарын жаш чагынан […]

Конкурска: Жентек той үчүн сценарий

№2 Кыргыздар балдардын төрөлүүсүн өзгөчө чоң кубаныч менен тосуп алган. Ошол кубанычтын бир белгиси – жентек берүү, же жентек тою. Бул той жаңы төрөлгөн бөбөктүн […]

Мезгил ИСАТОВ: Сүйүүнүн эстелиги

ЭССЕ Сен сүйүүсүң.Сенден качам. Сагынуудан… кусалыктан. Анткени, сенсиз жашай албайм. Бүгүн сүйүүгө эстелик тургуздум. Нур тийсин деп бийигирээк, шыбак жыттуу жер тандадым. Улуу тоолордон жайлоо […]

Калила жана Димна (10-11-12-13-14-15-бөлүм)

<<<<<<<<<<<<Башы ОНУНЧУ БӨЛҮМ Падыша Байдабага: — Ммм, жакшы экен. Анда мага өкүмдар өзүнүн салтанатын, дөөлөтүн кантип сактайт, коргойт, ушул тууралуу кеп кылып бер. Кандайча ар […]