Зайырбек менен Олжокенин жаңы айтышы

Зайырбек Ажыматов: Өткөн жолу эбиреп, Өйүгөн жүрөк кеби деп: Темтеңдеткен турмуштун Терс жагын айттык көрүнөт. Оң жагын эми айталы: Өндүрүштүн көп ирет, Өрнөгүн жайып жүрөсүз, Ошондон кепти баштаңыз, Оңолор элдин ичинде Ошого көңүл бөлүнөт. Олжобай Шакир: Өкүттү эми унутуп, Өндүрүш ишин санайлы. Өлкөбүздө көрдүң го: Экспорт товар ордуна Өндүргөнсүп малайды, Тексиз чоңдор о канча Тентитип ийди далайды! Мекендеш деген уул-кыздар Мекенден көөнү карайды. Санап бүтө албаспыз, Салып көрсөк абайды. З.А.: Сап башында оболу, Сатып «Максым-шорону», Сакалын сылап Табыке, Өлкөбүздө биринчи […]

Дмитрий ВЕРХОТУРОВ: Тень Атамбаева над Киргизией

Алмазбек Атамбаев стал первым президентом Киргизии за всю историю независимости, чье правление прошло без революций и серьезных потрясений. С ним связывали большие надежды, которые не оправдались. В этой книге рассматривается политическое наследство Атамбаева, которое он оставил после ухода с поста президента, и как он создал для Киргизии мрачное и темное, почти в буквальном смысле слова, будущее.  ПРЕДИСЛОВИЕ Тема этой книги—политическое наследство теперь уже бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Повод поговорить об атамбаевском наследстве появился 26 января 2018 года, когда на Бишкекской ТЭЦ—главном поставщике электроэнергии и тепла, произошла авария, которая привела к отключению […]

Аалы ТОКОМБАЕВ: Даат

АҢГЕМЕ Арашандын тентек шарынын боюнда аңгеме айтышып олтурдук, Абдулла аттуу жаш өзбек, өзүнүн кезеги менен бир сонун аңгеме сүйлөдү. Ал сүйлөөдөн илгери мага карап жылмайды да: – Мен сиз сыяктуу жазуучу эмесмин. Мен токуу фабрикасынын жаш инженеримин. Сөзүм көркөм чыкпаса, мага капа болбоңуздар? – деп жупунуланып кечирим сурады. Чынында Абдулла сөзгө чебер, мүнөзү сылык, кең көкүрөк, көркөм жигит болучу. Ал сүйлөгөндө ылайыгы менен колун колуна уруп, өзүн өзү күүлөп олтура турган адаты бар эле. Ал аңгемени мындайча баштады… …Өткөн бир […]

Белек СОЛТОНОЕВ: Согуш жөнү

Жоокерчиликтин ыгын өз заманына жараша кыргыз жакшы билип, бүткүл жан сактоо жана оюну согуш илимине ылайыкталып курулган. Согушка өтө ынтык болуп, жаш балдарын жаш чагынан согушка даярдоо оюндарын үйрөтүп, он жети, элүү жашка жете уруш милдетин мойнуна алган. Алтымыш – жетимиш жашка келгенде согушка аралашкандары болгон. Жекеге чыккандарын дагы айтышат. Он төрт – он беш жаштарга келгенде баланча киши жоого аттанган деп айткандарын табыштаганда анык сөз болуп, согушта эрдик көрсөткөн. Кыргыз карыяларынын эки – үч киши баш кошуп калса, көбүнчө  […]

Конкурска: Жентек той үчүн сценарий

№2 Кыргыздар балдардын төрөлүүсүн өзгөчө чоң кубаныч менен тосуп алган. Ошол кубанычтын бир белгиси – жентек берүү, же жентек тою. Бул той жаңы төрөлгөн бөбөктүн ата-энесинин үйүндө, же атайын тигилген боз үйдө, айрым учурда андай шарттар жок болсо чакан кафелерде өтөт. Тойго баланын чоң ата-чоң энелери жана алар менен бир туугандар, ата-энеси жана алар менен бир туугандар, ата-энесинин достору, жакшы санаалаштары, анан таята-таянеси балдары менен чакырылат. Меймандардын колуна суу куюлат. Алар суу куйган, сүлгү сунган балдарга баталарын берип, алкоолорун айтып […]

Мезгил ИСАТОВ: Сүйүүнүн эстелиги

ЭССЕ Сен сүйүүсүң.Сенден качам. Сагынуудан… кусалыктан. Анткени, сенсиз жашай албайм. Бүгүн сүйүүгө эстелик тургуздум. Нур тийсин деп бийигирээк, шыбак жыттуу жер тандадым. Улуу тоолордон жайлоо гүлдөрүн терип келдим. Жашыл арча койдум. Өмүрдүн артта калган күндөрүн кечирдим. Кечирим сурадым… Бирок сүйүүнүн эстелигин жыгачтан да,таштан же топурактан да жасай албадым. Аны сөздөн жасадым. Ошол кичинекей, жөнөкөй, улуу сөздү жүрөгүмө орноттум. Эми жүрөгүмдө  сенден башка эч ким жок…Сени “сүйүү” деп өзүңдөн өчпөй турган сүйүүнү тааптырмын. Эстеликти да эртелеп орнотком го. Бир жолу келатсам, […]

Калила жана Димна (10-11-12-13-14-15-бөлүм)

<<<<<<<<<<<<Башы ОНУНЧУ БӨЛҮМ Падыша Байдабага: — Ммм, жакшы экен. Анда мага өкүмдар өзүнүн салтанатын, дөөлөтүн кантип сактайт, коргойт, ушул тууралуу кеп кылып бер. Кандайча ар бир иш ийкемдүүлүк, тайманбастык, марттык жана адамгерчилик менен оңунан чыгаарын айтып бер. — Падыша дөөлөтүн, мамлекетин, ээлигин бекемдеп, жакшылап коргошу үчүн, эң алгач ийкемдүү болушу керек. Эми угуп туруңуз… ПАДЫША, КАНЫШАСЫ ЖАНА ВАЗИР Кайсы бир убактарда Билаз деген өкүмдар жашаптыр. Ильяз аттуу вазири бар экен. Вазир динге катуу баа берген, анын шарттарын толук аткарып, ибадатын […]