Атамбаев жөнүндө эл уга элек анекдоттор

Мамлекеттик резиденциядагы үйүндө Атамбаев өзү жалгыз отурат. Маңдайында кап ортосунан ылдыйлаган «Русская водка». Тегерегинде куюп берер бир да киши жок. Демейде көлөкөдөй ээрчип жүргөндөрдүн эч кимиси көрүнбөйт. Өзүнө өзү дагы 100 грамм куят. Тартып ийейин дейт, бирдеңке жетишпейт. – Алып ийиңиз, алып ийиңиз, – дечү үндөр угулбайт. Демейде тегерегинде кезектешип: – Улуу урматтуу шефтин өмүрү узун болсун, – деген тосттор кулагына жаңырыктайт. Бирок өз көлөкөсүнөн бөлөк караан жок. Айланасы жым. Өзүнө өзү дагы бирди куят. «Алып ийиңиз» дечү эч кимиси […]