Осмонакун ИБРАИМОВ: Кыргызский политикум и бумеранг закона — вещи безжалостные

  Итак, Атамбаев вернулся. Вернулся и тут же взорвал медийный мир. Журналистам и аналитикам нашлась, наконец, работа — с Атамбаевым же скучно не бывает! Каждая его фраза — тема для разговора, каждое его заявление — это как минимум предмет для пересудов, либо причина для нового политического скандала, нередко и международного. Вообще у Алмазбека Шаршеновича есть один несомненный талант — это талант скандалиста, но талант этот от бога, поэтому ему в силу своей природы и менталитета непременно нужен какой-нибудь враг, хотя […]

Жетиген АСАНБЕК: Акылды арак алдыбы же ажыдаарбы?

2016-жылдын 31-августунан баштап экс-ажонун акылынын табы жок экени ачык көрүнө баштаган эле. Эсиңиздердеби, жер жаңырып, табият жабуусун жаңыртып турган жайдары майрамда куттуктоо сөз ордуна ачуусу буркан-шаркан түшкөн ажонун оргу-баргы сөзүн угуп, аң-таң калганбыз. Ошондо катаал кырдаалда мамлекеттин оор жүгүн мойнуна алып, аны татыктуу көтөрүп өткөн Отунбаева жаман, ошол кыйын кезеңде анын жанында болгон Убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн баары жаман, жалгыз Атамбаев жакшы таризинде опулдаган. Андан кийин кимдер гана жаман болгон жок, атургай коңшу өлкөлөрдүн президенттерине безге сайгансып атырылып, Назарбаев ачып көздү […]

Орозбек АЙТЫМБЕТОВ: Майтопурак (шедевр)

АҢГЕМЕ Уруш бүттү. Басылган коога элди кыйрысын ургандай бүгүп кетти. Аябай каржалган эл уруштан кийинки жылдары да мантыга албай турду… Сары башайы жамынган тоо арасы, анын өндүрлүү чалкагынан орун алган алыскы кыргыз айылы ээнсиреп, күн каңдак тартып айланасы кеберсип, кубарып жатты. Асек мектептен түш оой чыкты да үйүнө бет алды. Күн чубагы таптуу болбогон менен сары өзөнгө, кубаңдаган чаптарга, аңыздарга мемиреп тийип турду. Демейде чоң көчөгө түшүп, кийин үстү жакка кетчү тик көчө менен үйүнө барчу Асек бу жолу мектептен […]

Конкурска: Той-торополордун шарттуу долбоору

№ 4 Өкмөттүн атайын токтому менен март айынан октябрь айына чейин тойлорду өткөзүүгө тыю салуу керек. Ар бир айылда учурда кудайга шүгүр, ар бир урууда жок дегенде кытайлар жасаган темир боз үйлөр бар. Эмне үчүн ошол боз үйдү кармаган адамдар менен сүйлөшүп, ичиндеги жасалгасы, кызмат кылган жигит-келиндери, керек болсо өз идиш-аяктары менен келип 1 күн кызмат кылып бергиле, акыңар баланча сом болсун десе эмнеге болбосун. Бир-эки тойдон кийин боз үй ээлери кынуусун алып, бул ишти чакан бизнеске айлантып алары бышык.  […]

Мукай ЭЛЕБАЕВ: Алыскы тоодон

АҢГЕМЕ Чыгышты карай төш этектей кеткен узун бөксө менен салып уруп эки атчан келет. Дүнүйө астын-үстүн түшкөндөй алакайыр. Кээде жел ышкырып келип урганда аттардын башы бурула түшүп, туягын тартып алар замат издери көмүлүп турду. Барар жер — ушул өзөндүн кылды башында күнчүлүктөн аркайып бөлүнүп турчу карагайлуу бийик аскар алдында, бир чети кыштак эле. Күндөгүдөй эмес, жаңкы тоо бүгүн көрүнбөйт. Жолоочунун бири — үч жыл удаа сельсоветтин председатели болуп келаткан, суюк сакал, чап жаак, чыйрак киши. Экинчиси — обкомдун секретары Курман […]

«Акыркы төөчү» — кыргыз аңгемесинин классикасы

Орозбек Айтымбетовдун чыгармачылыгын кош бутакка ажыратып караса болот. Анын лиризмге жыш аңгеме, повесттери менен соңку жылдары жараткан “Кара кыргыз” тарыхый изилдөөлөрүнүн ортосунда олуттуу дегидей айырмасы бар. О. Айтымбетовдун “Акыркы төөчү” аңгемеси тууралуу адабий сынчылар Калык Ибраимов менен Бекташ Шамшиевдин сереби назарыңыздарда… Көөнө кыргыз тарыхын изилдөөгө болгон убакты-саатын арнаган таланттуу жазуучу Орозбек Айтымбетов (1947-жылы 16-августта туулган) бир топ жылдар көркөм чыгармачылыктан четте калды. Бирок анын көпчүлүк аңгеме, повесттери ушу азыр да көркөм-эстетикалык жамалын жогото элек. «Кыргыз аңгемесинин классикасы» рубрикасынын бүгүнкү берүүсү […]

Жашында билим албагандардын башына азаптуу карылык келет

Виктор ГЮГО (1802-1885), француз жазуучусу Уйкусуздук – караңгы түндүн адамга кылган шылдыңыбы? * * * Китеби дубал тиреген айрымдар гаремге ээлик кылган чуркулардай. * * * Адамдын залкар касиети анын турпаты менен өлчөнбөгөндөй: улуттун улуулугу саны боюнча өлчөнбөйт. * * * Мектеп санын арбыткан – абак санын азайтат. * * * Жашоо – ыр, а кайырмасы – өлүм. ♦ ♦ ♦ Жан Лерон Д`АЛАМБЕР (1717-1783), француз математиги жана философ Жеңил ойлуулар жеңил оокатка олуттуу, олуттуу нерсеге жеңил мамиле кылат. * […]