Муфтият: Орозонун календарындагы маалыматтар туура эмес

Былтыр орозо 27-майда башталып, 24-июнда аяктаган. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы (КМБД) социалдык тармакта жана WhatsApp тайпаларында орозонун календарлары тарап жатканын, андагы маалыматтар туура эместигин билдирди. […]

Украин эл жомогу: Жолборстун мышыкка боору ооруганы

Айыл четинде дыйкан жер айдап жүрдү. Бул күнү үймө үйдөн кош айдаган өгүз менен атты мышык ээрчип алган. Кош айдоо кызыган убакта мышык токойдун четинде […]

Дилазык: Каракчы кол салганда

Бир жолу эки киши жапайы жерлерге саякатка чыгышат. Бирөөнүн үстүндө жука жүндөн жасалган желеткиси болот. Жолдон ал желеткисин каракчы тартып алат. Жанындагысы бадалдардын арасына кирип […]

Мар БАЙЖИЕВ: Менин токочум (шедевр)

АҢГЕМЕ – 1941-жылдын июль айында коңшу короого Адольф Гитлерди дарга асып өлтүрүштү… Энеси бакырып жер чапчып боздогону асманга жетти. «Гитлер» көп-көк болуп, жүрөк түшүргөндөй зуңкуюп […]

Уруучулуктан чыга алабызбы?

Азыркы цивилизациялуу улуттар деле бир замандарда көчмөн күн өткөрүп, уруу-урууга бөлүнүп жашаган. Анан алар отурукташуу, кыштакташуу, шаарлашуу процессинде бири-бири менен аралашып, башка тилдүүлөр менен жуурулушуп, […]

Касым КАИМОВ: Каракаш

(Аңгеме-тамсил) Каракаш — кадимки эле чымчык. Турпаты: бозтаркылдактан субагай, короолудан калбаат, таранчыдан сымбаттуу. Сырткы түрүн кошуп келгенде башкалардан көрө торгойго бир аз окшош. Анын өзүнө […]

Жамалбек ЫРСАЛИЕВ: Значок

ЭТЮД Апам мени жетелеп алып мектеп босогосун аттатып, Осмоналиева Күмүш эжейдин бир колуна сыртында “№36” деген жазуусу бар кичинекей кагаз кутудагы чайды карматып, экинчи колуна […]

Капар ТОКТОШОВ: Темике терме

Ит доктур Темирбек Алымбеков досум анда-санда ачкыл азгырып темине койгону болбосо албан адам, балбан акын. Теминсе бир жумалап теминет. Анан аяшыбыз аркандап коёт. Жемсөөсүнө жем […]