Никколо МАКИАВЕЛЛИ: Адамдар өлкөгө жаңы башкаруучу келсе оңолобуз деген ишенимде

Ян Амос КОМЕНСКИЙ (1592-1670), чех жазуучу Китеп – даанышмандыктын көчөтүн отургузуучу шайман. * * * Алдыда туура бараткан адамды ээрчиген адашпайт. * * * Тарбия көрбөгөн адамды кайта тарбиялагандан өткөн түйшүк жок. * * * Классиктерден алган таасир күчтүү болот, андай таасир башыбыздан кирип, жан турпатыбызга, ал эмес каныбызга чейин сиңет. ♦ ♦ ♦ Пьер КОРНЕЛЬ (1606-1684), француз драматургу Арманын айтып алган адам жеңилдей түшөт. * * * Мейли башка оор күн салсын, – сынбайм, өлбөймүн, Беделимди басынтканга бирок көнбөймүн! […]

Кубанычбек АРКАБАЕВ: Щётка – «шутка»

— Щётка каяктыкы? — Кытайдан. — Ыя… Китайдан дейсиңби? — Ооба, Итайланыкы. — А эмне үчүн кытайча жазуулары жүрөт? — Кытайлар түшүнсүн деген да. — Кыргыз түшүнсүн дебептирби? — Кыргызга кытай түшүндүрүп коёт дептир. — Кана ошол түшүндүрчү кытайың? — Мен түшүндүрөм. — Сен эмне кытайсыңбы? — Мен кытай уруусунанмын. – Түшүндүр анда, туугандарыңдын ийрелеңглиптерин. — Сырдайт, майлайт, шыбайт дейт. — Итайлачабы же кытайланчабы? — Кыпкыргызча шывайт. — Жылчык калбайт экен анда. — Ныпым! — Жакшы. Анан мунуңдун чачы натуральныйбы, […]

Дилазык: Түз жүргөн ата

Тээ илгери бир киши атасынын адептүү, түз жүргөн киши экенин айтып мактанат. Ал: — Менин атам сооп иштерди көп кылат, эч кимди өлтүргөн эмес, колу да туткак эмес. Сөзү түз, жалган сүйлөбөйт, садаганы ашыра берет, — дей айтат. Анын айткандарын бир жинди угуп: — Менин атам түз жүргөн жагынан сеникинен ашып түшөт, — дейт. Турган эл суроо салат: — Эми атаң эмне жакшы иштерди жасады эле, айтып берчи?! – дешет. Анда жинди: — Эгерде менин атам бала кезинен эле жанкумардан […]

Аман САСПАЕВ: Туура жооп

АҢГЕМЕ Кечке маал, газеталарды оодарып карап отурган он беш жашар уулум менин жаныма газетанын бир санын көтөрүп келди. Мен бирдеме жазымыш болуп үстөлүмдө отургам. – Папа, бир газетада карама-каршы эки пикирди бирдей кубаттап да жаза беришеби? – деп сурады ал. Мен калемимди ары коюп, бир аз ойлонуп калдым. Албетте, сегизинчи класста окуп, азамат болуп калган балага ойлоп жооп берүүгө туура келди. – Мүмкүн, жаңылыштык чыгаар. – Жок, папа, атайын… «Анда, көрөлүчү» – дедим да газетаны колума алдым. Бала сөөмөйү менен […]

Асан ЖАКШЫЛЫК: Султанбай дүкөнчү

АҢГЕМЕ Далай шаарлардын небир атактуу дүрдүйнө дүкөндөрүн көрдүм, жасалгалары, кооздолушу, жайгарылышы, баарыдан да адамдын сугун ойготкон жаш айымдары тим эле ичи коюнуңа кирип имерилип, эмне алат элеңиз деп, мынакей көрүңүз деп, сылыктыгын айтпа, эпчилдигин айтпа, сага малай боло калганга мына азыр эле даяр өңдөнүп, кааласаңыз өзүмдү кошуп бүт дүрдүйнө дүкөндү сатып алып кетиңиз дегенсип, эгерим эле бирдеме алаарыңды чындап сезип калса, жаныңды койбой тоорулуп, арбап, тим эле пейили чечилип, анан сен жибип кетсең, соода кылып койгон соң, кайра байкалбай суз […]