Никколо МАКИАВЕЛЛИ: Адамдар өлкөгө жаңы башкаруучу келсе оңолобуз деген ишенимде

Ян Амос КОМЕНСКИЙ (1592-1670), чех жазуучу Китеп – даанышмандыктын көчөтүн отургузуучу шайман. * * * Алдыда туура бараткан адамды ээрчиген адашпайт. * * * Тарбия […]

Кубанычбек АРКАБАЕВ: Щётка – «шутка»

— Щётка каяктыкы? — Кытайдан. — Ыя… Китайдан дейсиңби? — Ооба, Итайланыкы. — А эмне үчүн кытайча жазуулары жүрөт? — Кытайлар түшүнсүн деген да. — […]

Дилазык: Түз жүргөн ата

Тээ илгери бир киши атасынын адептүү, түз жүргөн киши экенин айтып мактанат. Ал: — Менин атам сооп иштерди көп кылат, эч кимди өлтүргөн эмес, колу […]

Аман САСПАЕВ: Туура жооп

АҢГЕМЕ Кечке маал, газеталарды оодарып карап отурган он беш жашар уулум менин жаныма газетанын бир санын көтөрүп келди. Мен бирдеме жазымыш болуп үстөлүмдө отургам. – […]

Асан ЖАКШЫЛЫК: Султанбай дүкөнчү

АҢГЕМЕ Далай шаарлардын небир атактуу дүрдүйнө дүкөндөрүн көрдүм, жасалгалары, кооздолушу, жайгарылышы, баарыдан да адамдын сугун ойготкон жаш айымдары тим эле ичи коюнуңа кирип имерилип, эмне […]