Бейшебай УСУБАЛИЕВ: Жираф

АҢГЕМЕ (Жаны жамгырдан бүткөн Түгөлбай Казаковго) Ошол кыз эсиме түшкөн сайын, мен дайыма аны биринчи жолу эстеген күндү эстей берем. Биз кырда отурганбыз. Мен, анан Черик апа. Мен анда тогузунчу класста окучумун. Ал мезгилде жетинчи жана тогузунчу класстын окуучуларын жазында кой туутка жардамга жиберишчү. Мен үйүбүзгө жакын эле жердеги Кара-Колотто коюн туудуруп жаткан Тынар деген чабанга бөлүнгөм. Тынар орто бойлуу, кызыл жүздүү киши эле, көбүнчө куйкум сүйлөчү. Мени жакшы таанычу. – Аа, акыры маа келген экенсиң да, – деген ал […]

Жерге-Талга барар сапар алдындагы «Сармердендеги» маектешүү

Кезектеги «Сармерден» ресторанынын бильярд мелдешине белгилүү илипоз Сейитбек Жаанбаев, публицист жана адабиятчы Жолдош Турдубаев, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, жазуучу Жамалбек Ырсалиев жана жеке ишкер Дүйшөмамбет Орозалиев катышып, Тажикстандын Жерге-Тал аймагына болгон иш-сапардын максаты туурасында кеңири маек курушту. Олжобай Шакир: Байыркы кытай даанышманы Мо-цзынын накылынан улам бүгүнкү кеп учугун баштагым келет. Ал минтет: «Тоо ылдый шарылдаган агын суулардын чоңу да, кичинеси да бирине-бири жийиркенбей кошулган үчүн улуу дайра, улуу өзөнгө айланат». Муну айткан себебим, биз бүгүн кубаттуу улут боло албай келатканыбыздын […]

Динара БЕЙШЕНАЛИЕВА: Тайгак жол, тар кечүүгө келип калдык

(Эки эненин аңгемеси “Саманчынын жолунун” мотиви  менен ) – Амансыңбы, Жер-Эне! – Аманчылык,Толгонай, келдиңби? Былтыркыдан быйыл картая түшүпсүң  го? – Сен дагы, Жер-Эне. Бөкчөйүп, бөксөрүп кетипсиң, эмне болду? – Мен куруюн, оорубаган жерим жок. Топурагымдан жаралган адам баласы, кайра эле менин койнума келээр адам баласы жанымды кыйнап салды. – Билем, Жер-Эне , ата-бабабыздын сөөгү жаткан Үзөңгү-Кууш кетип атканда үзүлүп кете жаздагансың. Каркыра кеткенде кашайгансың. Мен да кыйналгам. Бирок бизди–  энелерди  уккан бирөө жок. – Ээ, Толгонай, болор болбос акчага боорумду […]