Жекшенбай КУРМАНОВ: «Шишиң толду»

(Элдик макалдын жандырмак жомогу) Бизге чейинки кайсы бир заманда бир кемпирдин жалгыз уулу бар экен. Баланын атасы эрте өлүп калып, энеси эркелетип багат. Бала бой […]

Репрессия курмандыгына кабылгандардын сырын өмүр бою жашырган Бүбүйра апанын маеги

Илгери,  “Ата-Бейиттен” от күйчү эле “Ата-Бейитке” эл-жери үчүн шейит кеткен 138 азамат көмүлгөн. Алардын жаткан жерин айтып, “Ата-Бейитти” ыйык мазарга айланткан Бүбүйра Кыдыралиева апа түбү […]

Зайырбек Ажыматовдун «Жүрөктөгү бороону» жакында жарык көрөт

«Жүрөктөгү бороон» – эмне деген аталыш? Эмне деген метафора! Бороондун үнүн баарыбыз укканбыз: уңулдаган, боздогон. Ал эми өнө бойду дүркүрөткөн акындын жүрөгүндө катылган бороон кылымдардан […]

Франц КАФКА: Акмактардын бирикмеси

(Кыска аңгемелер) Бир замандарда акмактардын бирикмеси болуптур,  эми булар  чындыгында акмактар деле эмес,  кадимки эле адамдар.   Алар дайыма бири-бирин таштабай дайыма колдоп чогуу болушкан.   Маселен […]

Касым КАИМОВ: Мергендин сыры

АҢГЕМЕ Мерген кусадар болду. Өнө бою капшытында да илинип турган мылтыгы мурдагы билинбей өтүп, экинчи кайталанбай турган күндөрүн эсине салып, ого бетер каңырыгын түтөттү. Мырсалы […]

Мамат РАИМЖАНОВ: Армандуу тескей

АҢГЕМЕ Түркүн чөптөр буруксуп, гүлдөрдүн жыты аңкып турду. Жай эми гана башталып, жан-жаныбар болсун чатырап көркүнө чыгып, өмүрдүн толуп турган чагы. Боткоктоп калган аткулактарды аралап, […]