Чех эл жомогу: Көк алма

Бар экен, жок экен, кайсы бир заманда оорулуу падыша болгон экен. Анын үч уулу болуптур.  Кеселине дабаа таба албаган падыша бул оору акыры өзүн алып […]

Кубанычбек АРКАБАЕВ: Ички маданият – чырк-чурк, тфү, тфү…

АҢГЕМЕ — Мен деген мэрлердин алы жетпеген, сандаган эрлерди жарга кептеген… Чырк-чурк, тфү, тфү… — Ким, ал ким? Чырк-чурк, тфү, тфү… — Коё турсаң… Мамлекеттик […]

Назгүл ОСМОНОВА: «РухЭш» сайты колдоо күтөт!

Базар заман, азар заман келди деп 90-жылдардан кийин буга чейин өкүм сүргөн жай турмушубуз бузулуп, чакчелекей болдук. СССР деген калдайган чоң түндүктүн алдында сен-мен дешпей […]

Искендер ЖУМАБАЕВ: Калк тагдырына капалык

Хронологиялык жагынан алганда Сыдык Карачев жаңы мезгилдеги кыргыз адабиятына чыйыр салгандардын биринчиси. Жазгандарынын мазмунуна караганда, бу калемгер өз элинин тагдыры жөнүндөгү ой менен жашап, караңгы […]

Айтматовдун чех окурмандарга таасири

Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары мурдагы коммунисттик Чехословакиянын элинин дүйнө таанымына жана кыргыз эли тууралуу түшүнүктөрүнө кандай таасир эткен? Бүгүнкү Чехияда даркан жазуучунун көркөм мурасына кызыгуу барбы? […]

Гүлзина МЫЙЗАНБЕКОВА: Cүрөт айткан сыр

АҢГЕМЕ Кеч күздөгү муздак шамал жерде кан менен чаңга аралашып жаткан Жакшылыктын денесин да муздатып баратты. Шаардын ортосунда кырсык болду. Жол эрежесин бузуп, кайдадыр шашып […]

Мамат РАИМЖАНОВ: Бир абышка болуптур

АҢГЕМЕ Абышка көлөшүн жылаңаяк бутуна илип, бактын четине айланып өтүүчү арыктын боюна келгенде, кеч бешим болуп калган эле. Ал дайыма ушул жерден даарат алат да, […]