Сулайман РЫСБАЕВ: Жакшы ата издеген бала

(Бүгүнкү күндүн жомогу) Ушул эле биз жашаган чоң шаардын четинде бир эрке тентек бала жашачу. Анын атасы өз эмгеги менен күн көргөн, баласынын да эмгекчил болуп өсүүсүн тилеген карапайым адам экен. Ал эрке баласына күндө акыл кеңештерин айтып, кичинекей болсо да татынакай  кооз, айланасы бак-шактуу үйүндө жашап жатышыптыр. Эрке баласы атасынын тапканын ичип-жеп, сатып берген кийимин кийип, үйдө жүрсө уйкуга, талаада жүрсө оюнга тойбойт. «Окуп жатам» деп мектепке барганы менен, анысын да жарытпайт. Бекерчиликке көнүп, жалкоо болуп чоңоёт. Аны көрүп, […]

Туулган жериндеги балалык күнүнө “милдеткер” дүйнөлүк атак-даңк

Ооба,  бизге ушундай сезилет. Коштошуу күнүндө Элмирбек инибиз: “Кээ бирөөлөр Чыкемде, \ арман жок деп ойлошоор,  \ жыргалдар Чыкем көрбөгөн,  \ калган жокдеп ойлошоор…\” – деп төгүп ырдагандай,  чын-чынында эле,  бу жарык дүйнөдө ал киши көрбөгөн сый,  жетпеген зоболо – өз эли,  өз өлкөсү түгүл,  мүлдө жер жүзүнүн мамлекеттери менен эл аралык уюмдардын,  академиялар менен сан түрдүү басылма-коомдордун кадырлап-урматтап ыйгарган өзгөчө артыкчылык белгилери – таланты,  акылы,  коомдук ишмерлигине кол коюп,  таазим жасаган даражанаам баскычтары калбагандай сезилет. Бир гана шведдин Нобель […]

Франц КАФКА: Мыйзамдар жөнүндө

Биздин мыйзамдар аз эле кишилерге маалым— бул сыр бизди башкарып келаткан бир ууч аристократтарга гана тиешелүү. Биз эски мыйзамдардын баары эч айныксыз аткарылат деп ишенип жүрөбүз, бирок чындап келсе сени, сен билбеген мыйзамдар менен башкарып жатканы оор эле тиет экен, эй. Мен мыйзамдарды талкуулоого жалпы эл катышпай, анын кээ бир эле өкүлдөрү катышканы, ал талкуулоолордо жаралган ар түркүн пикирлердин коомго тийгизкен залалы жөнүндө айтып жаткан жерим жок. Ал анча деле көп зыян келтирбестир. Анткени мыйзамдар илгертеден эле келе жатпайбы, аларды […]

О` ГЕНРИ: Эски бөлкө

АҢГЕМЕ Мисс Марта Мичемдин бурчта наабайканасы бар эле (үч тепкич менен чыгып, эшикти ачканда, коӊгуроосу чарылдачу наабайкана). Кыркка келип калган мисс Марта Мичемдин банкта эки миӊ доллары, андан тышкары эки жасалма тиши, анан да сезимтал жүрөгү бар болчу. А бирок эми андан начар аялдардын канчасы турмушка чыгып кетти. Жумасына эки-үч жолу келчү бирөө аны жакындан бери кызыктыра турган болду. Орто жаштагы, көз айнекчен, тыкан тегизделген учтуу сакалы бар. Ал англисче сүйлөгөнү менен немис акценти даана байкалчу. Эскирип калган жамачылуу кийими […]

Кубанычбек АРКАБАЕВ: Тоолетная бугама

АҢГЕМЕ — Тоолетная бугама. — Туалетная бумага деп оку, гелдир. — Тоолетная бугама эле. Муну эркелетип туа-алетная деп алган тура тимеле. — Эмне экен окуса. Ызвучит! Керек болсо кыргызча кыраатын келтире даарат кагаз деп окуп койсом эмне кылып аласың?! — Хе анда мунуңдун чыныгы жүзү менен ишин …өт аарчы деп айтып таштасам өзүң эмне кылып аласың? — Тфуй ата, оозуң жаман балит ко. Даарат кагаз менен аарчып алчы. — Былжырап кооз калпты айтканча ушинтип жылаңач чындыкты айткан жакшы. — Ошол […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Ак Саткын

АҢГЕМЕ Бул жайык өрөөндүн чыгыштагы учу Көк-Белден биригет. Кут жагы болсо созулуп кете берет, кете берет. Качан токтоорун, качан жарышкан эки тоо бири-бирине учурашарын эч ким билбейт, ошол жарышкан эки тоонун бири анча бийик эмес балык жондонгон жалпак адырчалардан турат, экинчи жагы болсо дөңсөө, андан тоо болуп, тоолор ак карлуу курама зоого барып, асманга чыгып кетет. Көккө көтөрүлүүчү шаты өңдөнөт бу тоолор. Ошол жарышкан тоонун ортосунда кайыктай болуп жайык өрөөн жатат. Чалкыган көк өрөөн. Каалгыган булуттар бул өрөөндүн ичинде эркинче […]

Кожогелди Култегин «Партиядан партия алмаштыргандарды Племянниковага салыштырам» дейт

Маектешибиз — Кыргыз Эл акыны, Кыргыз Республикасынын «ТҮРКСОЙдогу» өкүлү Кожогелди Култегин. — Кожоке, сизди кийинки кездерде фейсбуктан арбын көрө баштадык. Фейсбук дагы алысты жакын кылган жакшы нерсе окшойт? — Менин те мурда жазган бир таамай сөзүм бар эле: “Ар бир адам өзүнүн баласы менен кошо жетилет…” – деген. Анын сыңарындай, болбосом болбой атып, балдарым жетелеп киргизди. Аргасыз макул болдум. Балдарым менен кошо (бир аз артыраакта) жетилип атам. — Кандай негиздерден улам макул болдуңуз? — Биринчиден, өзүң билесиң, биздин чыгарган китептерибиздин […]