Сулайман РЫСБАЕВ: Жакшы ата издеген бала

(Бүгүнкү күндүн жомогу) Ушул эле биз жашаган чоң шаардын четинде бир эрке тентек бала жашачу. Анын атасы өз эмгеги менен күн көргөн, баласынын да эмгекчил […]

Туулган жериндеги балалык күнүнө “милдеткер” дүйнөлүк атак-даңк

Ооба,  бизге ушундай сезилет. Коштошуу күнүндө Элмирбек инибиз: “Кээ бирөөлөр Чыкемде, \ арман жок деп ойлошоор,  \ жыргалдар Чыкем көрбөгөн,  \ калган жокдеп ойлошоор…\” – […]

Франц КАФКА: Мыйзамдар жөнүндө

Биздин мыйзамдар аз эле кишилерге маалым— бул сыр бизди башкарып келаткан бир ууч аристократтарга гана тиешелүү. Биз эски мыйзамдардын баары эч айныксыз аткарылат деп ишенип […]

О` ГЕНРИ: Эски бөлкө

АҢГЕМЕ Мисс Марта Мичемдин бурчта наабайканасы бар эле (үч тепкич менен чыгып, эшикти ачканда, коӊгуроосу чарылдачу наабайкана). Кыркка келип калган мисс Марта Мичемдин банкта эки […]

Кубанычбек АРКАБАЕВ: Тоолетная бугама

АҢГЕМЕ — Тоолетная бугама. — Туалетная бумага деп оку, гелдир. — Тоолетная бугама эле. Муну эркелетип туа-алетная деп алган тура тимеле. — Эмне экен окуса. […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Ак Саткын (шедевр)

АҢГЕМЕ Бул жайык өрөөндүн чыгыштагы учу Көк-Белден биригет. Кут жагы болсо созулуп кете берет, кете берет. Качан токтоорун, качан жарышкан эки тоо бири-бирине учурашарын эч […]

Кожогелди Култегин «Партиядан партия алмаштыргандарды Племянниковага салыштырам» дейт

Маектешибиз — Кыргыз Эл акыны, Кыргыз Республикасынын «ТҮРКСОЙдогу» өкүлү Кожогелди Култегин. — Кожоке, сизди кийинки кездерде фейсбуктан арбын көрө баштадык. Фейсбук дагы алысты жакын кылган […]