Капар ТОКТОШОВ: Чапай чабыш

Мен төрөлгөн жылы колхозубуз совхозго айланып, ага-туугандарыбыз мага “Совхозбек” атын энчилейт. Атам болсо улуу уулу Айдарбекке уйкаштырып “Капарбек” каттатат. Чоң атам болсо чокуну карап “неберемдин […]

Касым КАИМОВ: Начальниктин кабагы

АҢГЕМЕ Жакшы тилек ар кимде бар. Ууру, кески да оңой олжо табууну өзү үчүн жакшы тилек деп эсептейт. Мен анын баарын жакшы түшүнөмүн. Зыянкечтикти жана […]

Асан ЖАКШЫЛЫК: Кодура

АҢГЕМЕ Тынбай аккан суунун добушун тыңшап турса адам кадимкидей эс алып, мээси сергийт; ал эми тынбай сүйлөгөн оозду карап олтурсаң, негедир мээң чарчайт экен; анын […]

Дилазык: Жарылган баш

Бир кемакыл тас болгон экен. Аны бирөө башка уруп жиберет. Анан экинчи жолу, үчүнчү жолу уруп, башын жарат. Тигил келесоо чыдап туруп берип, качып кеткенди […]

Гүлзина МЫЙЗАНБЕКОВА: Ак седеп

АҢГЕМЕ Толукшуган жайдын күнү. Абасы таза, суусу тунук кадимки  Ак-Сай жайлоосу. Жашыл шибердин үстүндө чалкасынан түшүп жаткан Жылдыз Жараткандын чебер колдорунан жаралган табиятка суктанып жаны […]