Чех эл жомогу: Куу отунчу

Отунчу адатынча отун алып келип сатыш үчүн токойго жөнөдү. Жолдо баратканында алдынан аюу менен каман чыгып кармап алышты. — Адам, менин курсагым ачты, сени жейм,- […]

Жамалбек ЫРСАЛИЕВ: Жалгыз сүрөт

АҢГЕМЕ Жаштык-мастык менен биринчи турмушумдан ажырашып, эки балам менен ата-энеме ашка жүк, башка жүк болбоюн деп балдарымды калтырып, өзүм болсо айылдын аягында Бактылуу-Колот деген жерде […]

Франц КАФКА: Он бир уул

АҢГЕМЕ Менин он бир уулум бар. Улуу уулум көзгө толуму жок, бирок акылдуу жана иш билги. Аны өтө баалабасам дагы, башка балдарымдан кем көрбөйм. Менин […]

Мамат РАИМЖАНОВ: Албарсты

АҢГЕМЕ Жол мастери Темир адам ишенбес окуяга кез болду. Адамдар өмүрүнүн кайсы бир учурунда ушундай таң калыштуу окуяны башынан кечиришет. Бирок аны байкабай калышат. Кээде […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Кеңеш бийлиги жана Токтогул

Бир кыйла кызыктуу темалардын бири – Токтогулдун 1917-жылы Петроград шаарында жеңип чыккан Совет бийлигин кабыл алышы. Көпчүлүк булактарда, алар советтик мезгилде жазылган, Токтогул жаңы бийликти […]