Жоомарт БӨКӨНБАЕВ: Түлкү менен Бөдөнө

I Шибер чөп маалым кылат жай мезгилин, Жел эсип экилентет суу эпкинин, Күн батып… күүгүм кирип жылдыз чыгып, Жамынды көөдөй кара түн кепинин. Күн бою бир бөдөнө бытпыл уруп, Ал дагы түн түшкөндө калды тынып, Жорголоп – корккон жүрөк тайдай туйлап, Жол бою бетегеге кирди жылып. Пааналап жел эркеси жашыл чөптү, Кетпестей түнгө сактап чексиз кекти. Ой бийлеп, кыял белден баскан кезде, Үргүлөп таттуу уйкуга кирип кетти… II Ачкарын түлкү жаткан ичтен тынып, Узун күн үңкүрчөдө ташка бугуп. Козголду ал […]

Мыйзамдардагы оркойгон каталар (2-макала)

Биздин сайт белгилүү журналист Жыргалбек Турдукожоев менен Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиянын доценти Тамара Козубекованын “Котормо өнөрү” китеби басмага тапшырылганы тууралуу ““Котормо өнөрү” — изилдөөлөргө чыйыр салуучу саамалык” аттуу макалада кабарлаган эле. Бүгүн аталган китептен үзүндү жарыялайбыз.  “Укуктагы так эмес сөз – социалдык чоң каргаша, ал зомбулук менен мыйзамсыздыкка үрөн себет” А.А. Ушаков, орус окумуштуусу. Укукту которуу тарыхыбыздын акыркы жылдарында бул жагынан бир кадам артка кеткен же “бөйрөктөн шыйрак чыгарган” фактылар дагы орун алды. Кеп 2008-жылдын 12-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши […]

Сагындык ӨМҮРБАЕВ: Жубайлар

АҢГЕМЕ — Жетим жетилиптир! Анан калса, адамда жок өнөрдү үйрөнүп алганын кара, капырай-э! Уул да уул! Ата баласы! Ыраматылык Чылакем…— деп оңдонуп отурган сары тончон чал, оо илгери көзү өткөн анык атасынан кеп козгой кетти: — Бо, биздин Кочкор боорунда ырысын жерден тилеген баба дыйкан экөө болсо, ошонун бири так ушунун атасы — Чылабай дээр элем. Мал ээрчип, тоо кезип кеткен бир айыл элди илгери жалгыз Чылабай бакчу дан менен. Өгүздөрүнө кошкон буурусун менен тешелеп жер айдап, күзүндө дөбөлөп кызыл […]

Дооронбек САДЫРБАЕВ: Төрт метр чыт

АҢГЕМЕ Үйлөнүп алдык. Айлык берген күнү атайы магазинге барып, Букешке арнап, роза гүлү бар көгүлтүр түстөгү 4 метр чыт сатып келдим. Келинчегим алып келген белегимдин жупунулугуна карабай мулуңдап сүйүнүп, чыттын бир учунан кармап, боюна ченеп көрдү да: — Абдан сонун чыт экен. Эртең көйнөк тигип алам. Карасаң, кандай жарашыктуу,— деди жан-алы калбай. — Кана,— деп бурула бергенимде, колумдагы авторучкамдан бир тамчы сыя чачырап кетип, жанагы чыттын кыргагына бармак басымдай көк-жашыл так болуп калды. — Каап, булгап койбодумбу… — Ой, эчтеке […]

Абдиламит МАТИСАКОВ: Биздин майрам эсиңиздеби…

АҢГЕМЕ Ата, бүгүн майрам. Салып жиберген куттуктоомду алдыңызбы? Адатыңызча, чериңиз жазылганча эки-үч сапар окутуп, кайра-кайра «башка жазылган сөздөрү жок бекен? Ден соолук, тиричилигин деле айтып койбойбу, чунак бала. Төртүнчү жылга аяк басты. Майрамдарда такыр келе элек. Бала кезинде томураңдатып, жанымда ээрчитип майрамдатчумун» деп айланаңыздагыларды күлдүрүп, кеп салып бергендирсиз. Эсиңиздеби, мен майрам күндү кандай кубаныч, элирүү менен күтчүмүн. Эртең менен кулагыма акырын шыбырап ойготконуңузда, көчө балдардын шаттуу үндөрүнө толуп чылар эле. Тамакка да көңүлүм чаппай, шаша берчүмүн. — Барасыңар эми, атаң […]