Авар жомогу: Орозо кармаган түлкү

Мергенчи бир күнү кажырлуу капканды койду да, жанына көз кызарткан чоң кесим этти таштап кетти. Эттин жытын сезген ач түлкү шимшилеп жүгүрүп келип, этти жейин […]

Мар БАЙЖИЕВ: Бир кемпир

АҢГЕМЕ Ак чокулуу улуу тоолордун кең коктусунда, калың карга белчесинен баткан чакан айылда, жепирейген боз тамда чүкөдөй болгон бир кемпир өлүм алдында жатты. Анын өлө […]

Атактуу психолог Эрик Берндин биздин мээ кантип калыптанганы тууралуу ой дүрмөттөрү

Эрик Берндин улуу ойлорунун негизинде жагдайларга терең анализ жаталат. Берндин ырастоосунда – ар бир адамдын тагдырында 5 жашына чейин сценарий түзүлүп, андан кийинки өмүрүбүз ошол […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Мадаминбектин өлүмү

Үч-Коргондон Исфайрам бойлоп кеткенде Алыш, Кара-Жыгач, Майдан деп жүрүп отуруп Кичиненин-Оозуна келет. Кезегинде Полот хан качып келген бул жайлардын өзүнчө сыры бар, бир жагынан аш […]

Мамыр ИМИНЖАНОВ: Боржок

АҢГЕМЕ                                                     «Чымындуу жерде курт күчөйт, Ырымдуу жерде дарт күчөйт». (Монгол эл макалы) I Артыктын байкоосунда көбүнесе көзү тартканда сүйүнчү эле. […]