Людмила МОЛДАЛИЕВА: И снова Тунджер Джудженоглы на кыргызской сцене, но уже «Посетитель»

«Комедия черного юмора» – так определил жанр пьесы «Посетитель» известный турецкий драматург Тунджер Джудженоглы. Одноименный спектакль на сцене Кыргызского национального академического театра драмы им. Т.Абдымомунова  […]

Олжобай ШАКИР: Исламчыл түркөйлөрдүн түшүнүгүндө бий өнөрү жалапчылыкпы?!

Ашкабак аттуу өсүмдүк бир гана топурак кыртышынан өнүп чыгат деп ойлобогула, бурадарлар! Көрсө ал эки аяктуу адамзааданын эки ийнинен жогору көздөй да өсүп чыгарын бүгүнкү […]

Султан РАЕВ: Пусу (шедевр)

АҢГЕМЕ Пусу көрдүн шаардан келгенден бери оозу жыйылбай калды. …Башына чач бүтүп, ээгине сакал чыккандан бери мынчалык чоң шаарды көрбөгөндүгүнөнбү, же шаар ошончолук эле кебине […]