Людмила МОЛДАЛИЕВА: И снова Тунджер Джудженоглы на кыргызской сцене, но уже «Посетитель»

«Комедия черного юмора» – так определил жанр пьесы «Посетитель» известный турецкий драматург Тунджер Джудженоглы. Одноименный спектакль на сцене Кыргызского национального академического театра драмы им. Т.Абдымомунова  поставил режиссер Ш.Дыйканбаев, но  уже в жанре —  «психологическая драма». …На сцене полностью обтянутый белой тканью  квадрат – это больничная палата, в которой лежит тяжело больной молодой человек, за ним ухаживают его жена и мама. Форма спектакля строга и красива. Любой жест, движение это уже мизансцена. Передвижение актеров  — как движение линий на белой бумаге, […]

Олжобай ШАКИР: Исламчыл түркөйлөрдүн түшүнүгүндө бий өнөрү жалапчылыкпы?!

Ашкабак аттуу өсүмдүк бир гана топурак кыртышынан өнүп чыгат деп ойлобогула, бурадарлар! Көрсө ал эки аяктуу адамзааданын эки ийнинен жогору көздөй да өсүп чыгарын бүгүнкү исламдашуу доорундагы Кыргызстандын диний чөйрөсүндөгүлөрдөн көрүүгө болот. Арийне, ашкабактын баары эле ичинен көңдөй эмес деңизчи, бирок көңдөй баш исламчылар караламан калктын чекесинен издетпей таптырар болду. Ириде Чыгыш бийи («Танец живота») кайдан чыккан? Анын тарых таржымалы толтура. Аталышы да түрдүүчө. «Танец живота» деген өнөрдүн тарыйкасын азыркы арапкулдардын эсине салар болсок: Араб бийи, Чыгыш бийи деп да […]

Султан РАЕВ: Пусу (шедевр)

АҢГЕМЕ Пусу көрдүн шаардан келгенден бери оозу жыйылбай калды. …Башына чач бүтүп, ээгине сакал чыккандан бери мынчалык чоң шаарды көрбөгөндүгүнөнбү, же шаар ошончолук эле кебине кут түшүрүп, узун сөз кылууга таасир бердиби. Айтор, оозунан чыккан эки сөздүн бири «шаарда мындай экен, шаарда андай экен…» Көчөдө көргөндөргө да кызык кебин орток тутуп, көргөн-билгенин чыпчыргасына дейре койбой бакылдап кирет. Элдин баары анын сөзүнө куштарланып жаткансып, айтканы айткан. Эмнени гана кепке тутпады дейсиң. Эки көзү көргөндүн баары эле ал үчүн бүтпөс икая. Мүйүзү […]