Алмамбет ШЫКМАМАТОВ: Садык Шер-Нияз баштаган саамалыкты чын жүрөктөн кабыл алдым

Адегенде Сакемдин «беттегенин бербеген Олжобай досум» дегенине кыстырмам бар. Эгер адам туура жолду тандап, туура багытта баратса, ал сөзсүз беттегенин бербегени жакшы. Өзгөчө бүгүнкү рухий […]

Чыгыш элдеринин жомогу: Кембагал менен бакыт

Бир кембагал адатынча бактысыз тагдырына нааразы болуп, Жаратканга да наалат айтып күңкүлдөй сөгүнүп келе жатып, бугу чыкпай калчудан бетер буркулдап коё берет: — Бакыт бар […]

Мусулман санаттары: Кемчилигиңди душмандарың гана көзүңө такап көрсөтөт

СААДИ – (1203 же 1210—1292 ж.ж. аралыгы), перс акыны жана даанышман * * * Адатта, арстанды эшектен жогору коюшат, бирок адамга кол салган арыстандан көрө […]

Дооронбек САДЫРБАЕВ: Телевизор алганда

АҢГЕМЕ Пендечилик да, турмушуң канчалык жакшырган сайын улам түзүгүн эңсейт экенсиң. Мына биз, Букеш экөөбүз жаңы үйлөнгөнүбүздө эскирип калган калпактай болгон репродуктордон эки эле номур […]

Зубайда ОРУНБАЕВА: Сен тирүүсүң

ЭССЕ — Сага адам ичинен өлгөн сезим таанышпы? —  … * * * Айткың келет, бирок айтуунун учуру эмес. Себеби, сага баарын сиңиртишти. Сенин эркиңди […]

Шабданбай АБДЫРАМАНОВ: Буркан

АҢГЕМЕ Буркандын шак этип бирөөгө катуу сүйлөгөнүн көргөн адам болбойт — кышын-жайын болсун, жамандык, жакшылыкта болсун бир калыпта. Иште жүрсө да, тышта жүрсө да калыңыраак […]