Эл-журт бүгүн балдарды коргоочу күн экенин билесиңерби? Алдагы мотурайган, моймолжуган, томпойгон, борсойгон, быйтыйган, кыйтыйган, чыпыйган, тыпыйган балдарды коргоо күнү бүгүн. Бирок карышкырдан да, желмогуздан да, шайтан-шабырдан да эмес, так ушул бизге окшогон тартайган, шалпайган, челейген, дердейген, мылжыйган, тыржыйган, үңкүйгөн, дүңкүйгөн, өлгүдөй жеген, жарылчудай ичкен, тарактаган, шарактаган, ылжыган, жылжыган, келжиреген, дөлдүрөгөн, саткын, соргок, таш боор, сараң, көк мээ чоң кишилерден коргоочу күн.

Туура, биз аларды коргошубуз керек. Жок, алар үчүн эмес. Жок эле дегенде өзүбүз үчүн коргошубуз керек. Алдагы шалпылдата ичип аткан чайың, согуң, арагың, шарабың, сыраң, жармаң, оозуңа тыгып аткан этиң, колбасаң, кесмең, камырың, сөөгүң, токочуң, шоколадың, тээп жүргөн лөкүйгөн унааларың, жашап аткан лакыйган тамдарыңдын акысын төлөш үчүн коргошуң керек.

Жо, сен ойлобо кимдир бирөөгө жакшылык кылып атам деп. Сен өзүңө гана жакшылык кылып атасың. Ар бир төрөлгөн бала сен үчүн бакыт, ырыскы. Билип кой ошону. Себеби, алдагы өлчүдөй болуп жасанып алып барып аткан тоюңдун да, концертиңдин да, ырыңдын да, чооруңдун да акысын ошолор төлөйт.

Алдагы сен экөөбүз сатып жиберип жыргап аткан кен-байлыктар бар го. Ошол жердин жыргалын биз көрөбүз, азабын болсо азыркы жана эртеңки туула турган балдар тартат. Ошон үчүн аларды жакшылап корго.

Жок, сен аларды кыйратып коргойм го дебе. Төшүмдү тосуп жоого каршы аттанам го деп ойлобой деле кой. Тагыраак айтканда, кайда качсам экен деп айланаңды караба. Аларга сенден башка эч ким деле чабуул койбойт. Сен аларды жөн гана өзүңдүн арам кекиртегиңен, зөөкүр кыялыңан, чириген мээңен, келесоодой кыял-жоругуңан, азоо аттай алкынган напсиңен корго. Болду. Ошол эле керек. Ошону да кыла албай атпайсыңбы. Ошону эле кылып кой. Анан жей бер. Аша! Жут! Сат! Кыр! Талкала! Тала! Тоно! Эч болбосо бир тоногучка жардам бер. Эч болбосо добушуңду сатып өл.

Мурду кызарганга сат, курсагы тарсыйганга сат, шапкеси шалпыйганга сат, башы жалтыраганга сат, көзү бүтүйгөнгө сат, саргарганына сат, алкашына сат, кампачысына сат. Колуңан келишинче сат дагы, жырга. Болгону, балдарды коргоп кой. Айланайын, ансыз да азабыңды тартчу ошолор. Ансыз да артыңда калган чириндиңде чирип, саркындыңды жутуп жашачу ошолор. Тетиги жапжашыл тоолорду жакында булгап, иритип-чиритип, кууратып, сулатып, талкалап, казып, чукуп, томкоруп, омкоруп бүтөсүң. Тигил көлгө сийип, чычып, чачып, төгүп, кусуп, бузуп, балыгын кырып, жоюп, союп, сатып, жанчып, кууруп, ыштап, туздап жоготосуң. Балаңа болсо же саргарган көлчүк калат, же соолуган чуңкур калат. Ошондуктан аны бүгүн кичине майрамдатып кой. Күн ысыкта сууга бутун малып койчу жок дегенде.

Бай болгур, бер алдагы момпосуйду. Бүгүн балаң жесин. Сен жедиң го жакшы эле. Миллиарддарды жедиң го. Кумтөрдү, Солтон-Сарыны, Жер-Үйдү, дагы толтура жерди алтын-палтыны менен жебедиңби. Эми алдагы момпосуйду балаңа берип койчу. Ой ошол төлөйт ансыз деле. Баарын ошол төлөйт. Жок дегенде бирди жеп калсынчы. Тигил соктон кичине жуткурчу. Өлөт ко. Баарын өзүң ичип аласыңбы? Жутуп эле атасың, жутуп эле атасың. Насыясын деле, карызын деле, жардамын деле, грантын деле жутуп атасың. Аларды деле ошол мотурайган балакай төлөйт. Сен көрүңдө томурайып жатып бересиң ал күнү. Шапарды тээп, тойду тойлоп алып баса бересиң.

Уккан музыкасын, кийген кийимин, көтөргөн телефонун карачы. А тиги ээрчиткен баласын карап кой. Телефонун кармата коюп, өзү жыргап отурат. Байкуш баланын көзү агып калганы калды. Ой тамеки-самекиңди, арак-шарабыңды, ушак-мушагыңды, эт-метиңди, ыр-пырыңды, той-поюңду койо туруп тиги баланы кичине ойнотчу. Мойнуна олчойгон карыз илгениң аз келгенсип, эмтеден көзүн да кашайтып салайын дедиңби? Же эмне эртеңки күнү биздин кылып кеткен былыгыбызды көрбөсүн деп атасыңбы? Болгон жакшылыгым ушул болсун дейсиңби? Ммм. Мунуң жөндүү кеп экен. Мына ушул акылың кичине жакты. Бер анда телефонду. Кой жанагы мультфильмден. Керээли кечке көрүп жатсын. Үйгө барганда телефонуңду да, телевизоруңду да, компьютериңди да, ал тургай үтүгүңдү да сайып туруп маңдайына коюп кой. Жок дегенде көзү көрбөсүн. Көрбөсүн да күйбөсүн, кургурлар. Бир акмактын кылыгын миң акылдуу оңдой албайт дейт. Биз момунчабыз талкалап аткан мамлекетти ушулар оңдомок беле. Кашайтып сал көзүн. Оңдойт элек деп азап тарткыча, эмтеден көзүнөн айрылып, тезирээк наркы дүйнөнү карап кетишсин. Балдар күнүндө жасаган эң жакшы белегиң ушул экен, кыргызым. Азаматсың…

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.