*   *   *
Мейли сен орден алба,
Жыйында унутулгун.
Тоздурба шамалдарга
Жылдызын улутуңдун…
01.12.71-ж.

Экспромт
Түнүң үчүн сен сүйөнгөн, сен өпкөн,
Тирлигимди бергим келет белекке.
Алар сенде бүрдөйт, соолуйт бир күнү
Терезеңдин түбүндөгү теректей.

Көз жаштарың сырга сымал жылтырап,
Бүт көөнүмдү ээлеп алып олтурат.
Алар сенде – колкабыңдай унтулат.
Алар сенде – көйнөгүңдөй жыртылат.

Жылдар, күндөр сур түтүндөй бой керет.
Жылдыздуу да, жылдызсыз да ой келет.
Ааламда жок түбөлүктүү эчнерсе –
Албай дагы, бербей дагы койгон эп!

Жолугуштук. Алар азыр жок ойдо.
Айнекте ай – кудум ак ниет кароолдой.
Куушуп өтөт өлбөс нурдун астынан
Кусалыктай окшош жуп-жуп караандар.

Бул дүйнөдө болбогонсуп бир келүү
Эстүүсүнүү түккө турбас түндө бу;
Балалыктай топ караандын бир жубу
Тагдырлаштар биздер болуп жүрбөйлү?!
Сентябрь, 74-ж.

*   *   *
Каттар…Каттар…Түрмө…Түн…
Жамгыр… Жамгыр… Түрмө…Түн…
Күңүрт көздүү жылдызым,
Күтпөй батып жүрбөсүн…
2-май, 1973-ж.

Зонадан
Сен жашадың,
эл-жер кезип…
Жарык, күүгүм жашадың,
сезгенинче жаш курагың,
калп даамын.
1973-ж.

*   *   *
Түн беле? Күндүз беле? Жок эсимде.
Бир гана зор көлөкө турган эле
дарчыдай үстүбүздө калт-калт басып.

Ал мага жазгычтарды сүйөм деди.
Мен ага окуп бердим,
Кафканын күндөлүгүн
жана да бир котормо — Р.М.Рилькеден.

Жылдын да кай мезгили?! Жок жадымда
бир гана туман турган тереземде
мыктай кургак.

Ал мага айткан эле
сүйбөгөнүн мендей бир да эркекти.

Мен да аны сүйгөн элем.
Жан эле аппак дидар.

……………………………..

Билбеймин не деп сүйдү, не деп өптү,
не деген ант, сөз атап, көз жаш төктү.
Билбеймин бардык эркек билбегендей
не айтып шыбырады,
нелерге кылдык таазим, кылдык ишарат…

Таң азанда канбаганын айтты ал
кумарларга…
Коштоштук.
Коштошкондон кийин гана ойлодум;
ал мага айткан эле
Кыргызстанда монастрлар бар болсо
небак кетип калмагын…
24.12.73-ж.

До минор
Жамгыр төгөт тереземдин тушунда,
жамгыр төгөт, күтүүгө окшоп эң узак.
Шамал ырдайт бейтааныш бир аялдын
үнү менен, муздак, муздак, мупмуздак:

…Кеткен кетсин… келгенди
шайтан шоокум терметсин.
Бейит жактан от жанат
периби же пендеби?!

Жамгыр төгөт тереземдин тушунда,
жамгыр төгөт сагынычтай эң ыраак.
Шамал ыйлап, бейтааныш бир аялдын
үнү менен… жалынат да, жалбарат:

… Кетсин кеткен… келгенди
Алдейлесин түнкү ымырт.
Бейит жактан үн чыгат
ыйбы же бир күлкүбү?!

Менде эчким жок: тууган да жок, кас да жок.
Менде эчким жок: а сыртта
жамгыр төгөт күтүүгө окшоп эң узак…
11-август, 72-ж.

Жарадар жоокер
(“Мефистофель туткунуна”)
Жалынам, жалбарамын, чакырамын
ач көздөр, карышкырдай ачка көздөр,
ибилистер, жин-перилер,
азгырыктар, жан алгычтар,
доорлор 41-октавада,
сезимсиз дүлөй дүйнө
бороондун эң бир чебер көркоолору,
белгисиз майдандагы чоң казаттар
Зевс ата!
Аземдер Вальпургия түшүндөгү:
тирүүлөр, тоолордогу, таштардагы,
жолдогу, үлпөттөгү, үйлөрдөгү…

Жалынам, жалбарамын, чакырамын:
тойгула ысык канга!
Тыткыла дир-дир жанган денемди бүт!
Кургула шаан-шөкөт, бийлегиле!
Өмүрдөй тегеренип, тегеренип…
тойлогула, тарп үстүндө…

………………………………………………….

…Өлдүңбү, өлгөн жакшы ыңсыз-жыңсыз…
…Күйдүңбү, күйгөн жакшы эч дүмүрсүз…
18-август, 72-ж.

Эненин кучагы
— Алдыда минген атың чоочун неге?
— Мындай ат издеп таппай жүргөн элем.
— Ат соорунда этесиң сербең-сербең
Де мунуң кайда апарат?
— Каалаган жагыма бүт.
— А неге жылаңбашсың?
Баш киймиң кайда калган?
— Мен бүгүн озуп чыктым ат чабыштан,
Жүз жыл өңдүү артымда калды баары.
Калпагым да…
8.11-71-ж.

*   *   *
…Өлүп кетүү таттуу, бирок
коркунучтуу… коркунучтуу.
Кана элек көздөр али
нурлардын боёгуна…
Туна элек кулак али
үндөрдүн шобуруна.
Декабрь, 71-ж.  

*   *   *
Ээси жок селде сындуу чубалган ай,
чыгыштын оттуу түнү жумадагы
бүт демин коюп даарат ушаткан чал
кайтарган кумган аны…
Курандын сүрөөсүндөй чубалган өмүр
бир келсе жетөө бакыт,
жетөө кайгы
күн-түнү бар дүйнө бу
күлкү, ыйы бар дүйнө бу.

Жылдыздай үлбүл жанган сан элестер,
көрүстөндүк бир аваз дүйнө термейт:
“Кылгыла тоот-ибадат!
Оокумга болсо дагы сопсоо мезгил!
Жомоктук кийим кийген оттой мезгил!
Максаттар ышкы толгон,
намыстар эр көкүрөк,
айгайлуу ураан…
не деген бир арзыбаган нерселер,
не деген бир өмүр өтөө…
не деген бир алдап-сооло өзүңдү!
Кылгыла тоот-ибадат!”
Июнь, 72-ж.

Ашыктарга бешик ыр
Акыры кездешебиз
ай толгон кезде тегиз
акыры кездешебиз.

Ширелген отко, түнгө
денебиз жанып мүлдө
ширелген отко, түнгө.

Күйүккөн кумар үшөп,
күйүттүү күндөр бүтөт
күйүккөн күндөр үшөп.

Күнгө агып сайрандачу
сүйүүбүз – Сарбан башы.
Күнгө агып сайрандачу.

Тоолордон жолугабыз,
тойлордон жолугабыз…
жолугабыз, жолугабыз.

…Кайталайт атыбызды,
ылгабайт жашыбызды,
кайталайт атыбызды.

Мүрт жерден жолугабыз,
мүрзөдөн жолугабыз,
жолугабыз, жолугабыз.

Жолугуу – калган санат,
жолугуу – кайда алпарат?!
Жолугабыз, жолугабыз.
Декабрь, 72-ж.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.