Корей эл жомогу: Күзгү

Бул окуя адамдар күзгүнү жаңы ойлоп тапкан илгерки убакта болуптур. Бир киши кайсы бир жолу шаарга барып, күзгүнү биринчи жолу көрүп, ушунчалык таңгалып көпкө карап турат да, болгон акчасынын көзүнө карабай күзгү сатып алып, үйүнө куру кол кайтып келатып, “болбогон бирдемени алыпсың, мунуңду карагандан курсак тоймок беле, андан көрө азык-түлүк алып келбейт белең!” деген аялынын урушунан коркуп, күзгүнү короонун бир бурчуна катат да, аялына акчасын каракчыларга тарттырып жибергенин айтып, калпка калпты койгулаштырып кутулат. Анткен менен адамдын өңүн өзүндөй кылып көргөзгөн […]

Сулайман РЫСБАЕВ: Улуу акын Токтогул – кыргыз адабияты менен маданиятындагы феноменалдуу көрүнүш

Кыргыздын элдик таалим-тарбиясынын баа жеткис уюткусун чыгармачылыгына сиӊирген акындар поэзиябыз эч бир калктын улуттук баалуулуктарынан кем эмес. Мына ошондой улуттук салттуу баалуулуктарыбызды муундан-муунга өткөрүп, өлбөс кылып жашатып  келаткан, аны андан ары өнүктүргөн керемет алп таланттардын бири, албетте, Токтогул Сатылганов экендиги талашсыз чындык. Ал көзү тирүүсүндө эле «акындардын мектеби», «айтыш өнөрүнүн анабашы» атыгып, түндүгүбүз менен түштүгүбүздүн өнөрпоздорун дамамат баш коштуруп, акындык өнөрүн журтчулугубузга жайылтып, элибизди керемет ырлары, күүлөрү, өзү айткан элдик дастандары менен ыракатка бөлөп,  «тоо булбулу» атыкканы бекеринен эмес. Бул […]

Сагындык ӨМҮРБАЕВ: Акыл-эстин дарыгери

АҢГЕМЕ Алашалбырт. Көктөм кечи кыштак үстүндө далайга момурап турду да эртеден чуу салып жүрүп, мына азыр гана үйлөрүнө тараган балдар менен кошо жашынып көрүнбөй калды. Жаратылыш мемирей түшүп, бир оокумда жанды-жаныбарлардын тынч уйкусун күзөткөн коңур түн үргүлөп жатты. Ушу тапта аптыга чыккан аялдын үнү коңур түнгө бир тийип, уйкудагы кыштак кулак түрдү: — Бала жоголду-у! О, балам жок, журт! Таң аткандан барбаган жерим калбай!..— Бул үн кыштактын бирде башынан, бирде аягынан чыгып эл ойготуп жүрдү. Ушу бала жоготкон аялдын жанында […]

Султан РАЕВ: Момпосуй

АҢГЕМЕ Ашым почточунун аты адам боюнан этибар бийик урулган сокмо дубалга келгенде адатынча басыгын кашаңдатып калат. Төрт тарабынан тең дубал менен тегерете тосулган бак-шактуу бу жерде заңгыраган үй бар. Көчө ушул уйдөн түгөнөт… Ат арымын жай таштап, жыгач дарбазага келгенде ооздугу артка тартыларын жаныбар болсо да көптөн бери сезип жүрөт. Ашым почточу ооздукту акырын өзүнө тарта бергиче болбой эле, ат тык токтоп калды. Почточу тамырлары оркоюп чыгып турган арык колун астындагы куржунга сунуп, гезиттен чеңгелине батканча сууруп чыкты. Ашым почточу […]

Бакытбек АБДУЛЛАЕВ: ЖРТдан 110 балл алалбаган үмүтсүз жаштарга эмне болот?

Менин оюмча, жалпы республикалык тестирлөөнү (ЖРТ) эч качан жоюп салбаш керек. Себеби, бул жогорку окуу жайга (ЖОЖ) өтүүдө коррупцияга бөгөт коюунун бирден бир жолу жана сапаттын жогорулашына өбөлгө. Бул тест өзүн 2002-жылдан бери тастыктады. ЖРТны алып салуу — коррупциялашкан ЖОЖ ректорлорунун жана жетекчилердин эле чөнтөгүн толтурат. Акыркы күндөрү коомдун көз жаздымында калып кеткен маселе бар. Бул тема популярдуу футбол чемпионаты же чуулгандуу коррупция, Бурулайдын өлүмүнчөлүк талкууланбашы мүмкүн. Бирок 20 миңдей үй-бүлөнү кызыктыргандыктан маанилүү. 14-июнда КР Билим берүү жана илим министрлиги […]