Эл башкарган элитада абийир калбады

«…биз мамлекет тагдырын кимдерге тапшырып келатабыз? «Калайыкка кас» режимди орнотуп келгендерге». Алым ТОКТОМУШЕВ Коомдун эң абийирсиз катмары бүгүн бийлик төрүндө тайраңдагандар. Аларды эки жолку мамлекеттик төңкөрүш төргө чыгарды. Кантип? Биздин эл кыздыгын алдырып жиберген селкиге окшошуп калды. Ооба, байоо, энөө болгон үчүн алдатты. Тили буудай кууруп, асмандагы Ай менен Күнгө жеткирем дечү шылуундардын шайлоо сайын элге тил эмизгени – кыздык алганга чейинки эндекей эргулдун айла-амалынан башканы айттырбайт. Элди убадага боозуткандан кийин, элге далысын салган элита ошентип пайда болду бизде. Адатта, […]

Жумагул СААДАНБЕКОВ: Адам тагдыры Айтматовдун философиясында

Кылымдарда бир жаралуучу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун теңдешсиз бир өзгөчүлүгү – ал көркөм сөздүн гана устаты эмес, ал улуу ойчул, философ – экзистенциалист. Экзистенциялык философия – бу адамдын жашоо философиясы, жашоо бактысы, жашоонун азап-тозогу. Анын күчү – кандайдыр бир айаң – белгини, символду, легенданы же жомокту пайдаланып, адамзатты түбөлүк зарлантып, келген «каргашалуу» проблемалардын түпкү маңызын көркөм сөз менен, поэзия менен шөкөттөп ачып бергенинде. Мисалы, Айтматовдун кѳлѳмү чакан чыгармасы «Чыңгызхандын ак булутунда» хан жортуулга аттанганда, асманда бир үзүм ак булут анын маңдайына […]