Жакаңды уучта: Илим чөйрөсүн каптаган уурулуктар боюнча кылмыш иши козголду

Башкы прокуратура «уурдалган илимий изилдөөлөрдү каржылады» деп Билим берүү министрлигине караштуу Илим департаментинин жетекчилигине кылмыш ишин козгоду. Көзөмөл мекемеси 40тан ашуун иш плагиат менен жазылганын билдирүүдө. Ал эми Илим департаменти бул айыптоого макул эмес. Башкы прокуратура Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Илим департаменти каржылаган илимий-изилдөө иштеринин 43ү мыйзам бузуу менен жазылганын аныктаган. Мунун ичинен 30 иш уурдалган, 13ү каржылоо тизмесине мыйзамсыз кошулган деп табылды. Башкы прокуратуранын кызматкери Жаркынай Азиева тергөөнүн алгачкы жыйынтыктары менен бөлүштү: — Текшерүү учурунда 2015-жылдан 2018-жылдын […]

Карель эл жомогу: Кайгы

Эки бир тууган болот. Бири абдан бай жашап, экинчиси эптеп-септеп өлбөстүн күнүн көргөн кедей экен. Бир күнү жарды жашаганынын айласы кетип, кайыр сурагыча жакшы жашоо издеп, селсаяктын кейпин кийип дүйнө кыдырып кетмей болот. Жаман түйүнчөгүн мойнуна артып, балдарын жетелеп, аялын ээрчитип, эски кепесинен чыга бергенде артынан үн угулат: — Жакшы адам, мени таштабай өзүң менен кошо ала кет! Кедей артка кылчая берип, кандайдыр сөлөкөттү көрүп сурайт: — Сен кимсиң? — Мен сенин Кайгыңмын. Ушунча жылдан бери үйүңдө жүрүп жамандык көрбөдүм, […]

Сулайман РЫСБАЕВ: Акыркы марал

АҢГЕМЕ Марал ак жайдын бир күнүндө эркек кер музоочук тууду. Бул анын чексиз сүйүнүчү, кубанычы эле. Ал ушуну гана күткөн, тилеген. Көздөрүнөн ысык жаш тегеренип, жүнү кургаары менен так секирип ойноп кеткен улагын карап, артынан кызганычтуу ээрчип эмчектерин ажайып ууз сүт тээп чыгат. Өзүн бактылуу энедей сезет. Анын үстүнө, эми бул жерде саны азайып туш келди сай-сайлап кеткен маралдардын тукуму да көбөймөк… Бул — өмүрдүн уланышы. Кер музоочук эртең эле өз атасы он айры бугудай толукшуп чыга келет. Анан эмки […]

Уланбек АШЫРМАТОВ: Улутубуз дүйнөлүк атаандаштыкка жарамдуубу?

Дүйнөлүк жаңы илимий изилдөөлөр, «4.0 индустрия» же «цифралык индустрия»  аталган жараян, дүйнөдө укмуштуудай өнүгүү жана өзгөрүүлөргө себеп болуп жатат. Бул жараяндын натыйжасындагы технологиялык автоматташтырылуу, роботтор, жасалма акыл (artificial intelligence) биотехнология жана генетикалык индустрия; кесиптик  структурадагы түзүлүш, билим берүү, саламаттык, коопсуздук, төлөмдөрдүн ажырымы (айлык маяна), жана жумушсуздуктун көбөйүүсү сыяктуу маселелерди дисциплиналар аралык изилдөөнүн темасына айландырды. Жаңы кылымда инсандын биологиялык, психологиялык жана интеллектуалдык портрети жаңыдан белгиленер болсо, жаңы жашоонун стандарттары, мыйзамдары, этика-эстетикалык нормалары табигый мыйзам ченемдүүлүктөн улам себеп-натыйжа чынжыры ичинде  дүйнөлүк өндүрүүчү […]

Аркадий АВЕРЧЕНКО: Сокурлар

АҢГЕМЕ «Юмор – бул кудайдын белеги…» Королдун сейил багы бул убакта ачык болгондуктан, жаш жазуучу Аve ал жакка эч тоскоолсуз эле кирди. Ал кум төгүлгөн жол менен бир аз басып келди да, өңү жагымдуу, бир топ жашка барып калган адам отурган отургучка  келип, шашпай көчүк басты. Жашап калган, жүзүнөн нуру төгүлгөн сүйкүмдүү мырза Аveге бурулуп карап калды да, бир аз ыңгайсыздангансып суроо узатты: – Сен кимсиң? – Менби? Ave. Жазуучумун. – Жакшы кесип,– жактыргандай күлүп койду бейтааныш. – Кызыктуу жана […]

Сагындык ӨМҮРБАЕВ: Элет кызы

АҢГЕМЕ Элет кызы жүргүнчүлөрдүн арт жагында түштү. Түшөрүн түштү да оозун ачып дел боло калды. Ырас, ал баарына — чар тараптан түшүп, туш-тарапка жөнөп жаткан кыжы-кыйма калкка да, аянтка тизилген санат жеткис машинага да, таштан уюткан жумуру түркүктүү кооз автовокзалга да таңыркай карап дел боло калды. Анан кантсин, бала болуп башына жүн чыкканы чоң шаар дегениңди азыр көрүп отурат. Көргөнүнө курсант болгон кыздын уурту жыйылып, жүзү жымың этти. Анын али наристе болпойгон жүзү жымың этти да тегерек көздөрү кичирип, күлүңдөй […]