Карель эл жомогу: Мужуктар шаарга жөнөгөндө

Бир кышта мужуктар шаарга барып соода кылмай болушат. Шаар деген бирок жакын эмес, эки күн жол жүрүш керек. Ошентип аяк-башы көрүнбөгөн тундрада кечке жол тартышып, күүгүмдө кайсы бир тааныш эмес кыштакка жетип, четки үйдүн ээси менен сүйлөшүп, ошондо өргүмөй болушту. Алар аттарын чанадан чыгарып жатып мындай деп өз ара сүйлөшө кетишти: — Чаналарды шаар жакты каратып коёлу, болбосо эртең менен башка тарапты карай жөнөп кетип жүрбөйлүк. Мужуктардын бул сөзүн кокусунан угуп калган бир тамашөкөй жигит алар үйгө кирери менен чаналарды […]

Кайран залкардын каңырык түтөткөн маеги

Кыргыз эл акыны, кайран залкар талант Эрнис Турсунов агабыз адабияттын түрдүү жанрында өндүрүмдүү эмгектенди. Поэзия, драматургия, котормочулук өнөрү менен катар кийин карасөзгө тап койду. Эрнис ава менен болгон береги маегибиз «Айат-пресс» гезитине (18.122008-ж) «Ууру кыла албасаң, «шабашка» жасайсың да…» деген ат менен жарыяланган эле. Бул маектешүүбүз кандай кырдаалдан улам уланып калганын маек соңунда баяндайбыз… – Учурда көкөйүңүздү өйүп турган эмне? – Жазуучулар турмушу жана китеп, эне тил маселеси. Барыле китеп чыгарууга аракет кылып аткансыйт, бирок колго алары аз. Китеп дүкөндөрдө […]

Мезгил ИСАТОВ: Өлүм – өмүрдөн да көп жашайт!

*  *  * Үйдө жалгыз, жымжырттык экөөбүз, Отурабыз, ой аралап. Жашоо дагы жылымык. Эки бөлмө, эки көзүм, Эки башка… Ээсиз турмушумда, Баратсам өзүм жалгыз, Эч жерде… эч бир жерден, Экөөбүз тең өкүнбөгөн жер таппайм! Өмүрдү сандан-санга баракталган, Дептериме калтырып, жаап койдум, Жаштыгымды… Эшигимди… Жүрөгүмдү… Ичинен илип койдум! *  *  * Үйүм болуп, Күнөөлөрүм, күтүүлөрүм, күндөрүм. Экөөбүздөй… Жол менен терезедей тиктешкен Эңсөөлөрүм ичте калды. Жүгүм болуп Жүрөгүмдө, жүзүмдө… Акылымдын адашкан жери, алдыман чыкты. Сүйүүм болуп Эскирбеген, кетилбеген, кетпеген Эшиктей бекилбеген эртеңдерим […]

Сократ, Платон  жана биз

— Дүйнөдө нечен деген залкар ойчулдар өткөн! Чыгыштан да, Батыштан да! А эмне үчүн Платон? — Себеби, улуу америкалык ойчул жана жазуучу Ральф Эмерсон айткандай: “Бүт философия, бул – Платон жана Платон, бул – бүт философия. — Демек, философияда кандай гана багыттар өнүкпөсүн, Платондун чыгармаларында ошонун баары чагылдырылган турбайбы! — Так ошондой. Платондун чыгармалары драма, диалогдор турүндө берилгенине карабастан, андан биз метафизика, гносеология, онтология, эстетика, этика, саясый философия, аксеология, герменевтика, экзистенциализм, психология, прагматизм, жада калса Фрейддин психоанализин да табалабыз. — […]

Олжобай ШАКИР: Эки жүздүү саясаттын карааны

АШАны жек көрүп келген эл сезимин туйган Сооронбай Жээнбеков саясый чоң упай топтоонун жолун табарын тапты. Ажыдаардын куйругун тезинен кесүү керектигин курчоосундагы акыл кошчуларынын нускоосу менен түшүндүбү же муну ажонун акылы өзүнөн өзү илгиртпей илип кеттиби, айтор, Атамбаевдин таасиринен эрте бошонмоюн жаңы бийликке элдин жек көрүү сезими кыска мөөнөт ичинде дүрт деп кайра жанып кетиши мүмкүн экендигин тымызын алдын алышты көрүнөт. Бир жагынан буга Атамбаевдин мамлекеттик резиденциядагы өзүм билем кыял-жоругу, эрке-талтаң жүрүм-турумдары да Сооронбай Шариповичтин сабырын түгөтүп, өз алдынча саясат […]

Григорий ГОРИН: «Кирпи» — текке кеткен аракет жөнүндөгү окуя

АҢГЕМЕ Атасы кыркка, Славик — онго, кирпи — андан да аз жашка барган. Диванда бетин газета менен жаап жаткан атасынын жанына, тумагына кирпи салып алып, жүзү бакытка толгон Славик жүгүрүп кирип кубанычтуу кыйкырды: — Ата, карачы! Атасы газетаны ары койду да, кирпиге көз жүгүрттү. Мурундары чуштуйган, сулуу кирпи экен. Анын үстүнө атасы баласына жаныбарларды сүйүүгө үйрөтчү, анан калса атасы өзү да жаныбарларды жакшы көрчү. — Жакшы кирпи экен! — деди атасы. — Супсулуу  экен! Кайдан алдың? — Короодо чогуу ойногон […]