Башкыр эл жомогу: Абзалил

Жаштайынан жетим калган Абзалил деген жигит жылкычылардан жылкынын куйрук-жалын сатып алып, андан жип өрүп базарга сатып жүрчү экен. Бир жолу ал бул ишин көл жээгинде кылып атса көлдүн ээси суудан чыгып сурап калды: — Эмне кылып атасың? — Эмне кылмак элем, жибимди өрүп бүтө калсам сенин көлүңдү сүйрөп кетейин дедим эле, — деди көл ээсинин аңкоо экенин байкаган Абзалил кууланып. — Көлүмө тийбе жигит, аның үчүн менден каалаганыңды ал, — деди чындап коркуп кеткен көл ээси. — Чын элеби! Менин […]

Кубанычбек АРКАБАЕВ: Ый кесе

(Айылдагы отуруштан) Эки самаш элди эки айланып келип тоголонуп, бозо чынылар бошоп, кайра толуп, сөздөр бажылдап, көздөр жалжылдап, отуруш кызый баштаганда айыл жамакчысы Жымшык Жакеш жараңка комузун жанып-жанып алып үй ээсинин жарыясын жая салды: Ээй, алтынчы күнү кечинде, Мал жайланган кезинде. Көчөбүздө адат бар, Уюшуп иччү тамак бар. Бир фляга бозо бар, Беш самапал кошо бар. Мелдешип чапчу карта бар, Ыр кесе, бийден тарта бар. Бүгүн ырга бар приз, Биринчиси сюрприз, Экинчиси чыстапал, Үчүнчүсү самапал, Анда эмесе ырдап кал, Анда […]

Булат ОКУДЖАВА: Гений

Автобиографиялык аңгемелерден Бул окуя согушка чейин болгон эле. Жай мезгили. Мен анда Тбилисидеги тайежемдикинде жашачумун. Он экиге жаңы эле чыккам. Ал  кездеги көпчүлүк өспүрүм балдардай эле мен дагы ыр жаза баштадым. Жазган ырларым өзүмө тим эле укмуш жазылгандай сезилет. Жазгандарымды  ошол эле замат тайежем менен тажездеме окуп берем. Чындыгында алар поэзия менен анча деле тааныш эмес болучу. Тажездем бухгалтер болуп иштечү, а тайежем керээлдин кечке үйдөгү жумуштары менен алек. Экөө тең мени жакшы көрүшчү, ошондуктан менин жаңы ырымды кунт коюп […]