Башкыр эл жомогу: Абзалил

Жаштайынан жетим калган Абзалил деген жигит жылкычылардан жылкынын куйрук-жалын сатып алып, андан жип өрүп базарга сатып жүрчү экен. Бир жолу ал бул ишин көл жээгинде […]

Кубанычбек АРКАБАЕВ: Ый кесе

(Айылдагы отуруштан) Эки самаш элди эки айланып келип тоголонуп, бозо чынылар бошоп, кайра толуп, сөздөр бажылдап, көздөр жалжылдап, отуруш кызый баштаганда айыл жамакчысы Жымшык Жакеш […]

Булат ОКУДЖАВА: Гений

Автобиографиялык аңгемелерден Бул окуя согушка чейин болгон эле. Жай мезгили. Мен анда Тбилисидеги тайежемдикинде жашачумун. Он экиге жаңы эле чыккам. Ал  кездеги көпчүлүк өспүрүм балдардай […]