Чыгыш эл жомогу: Куу сатуучу

Бир киши базарда бир тоголок кытты жана бир ууч чөп майдасын катарлаш коюп алып, кызыккан алуучуларга бул товарларын алтынга айлантса болорун айтып мактап жатты. Көптөр буга ишенбей, муну алдамчылык катары санап, бири сатуучуну  сөксө, кайсы бири аргасыз күлүп, тетири басты. Бирок бир маалда буга ишенген Ахмет дегени бул кереметти кантип ишке ашырса болорун сурап турду. — Бул опоңой эле, — деди сатуучу ичинен кымылдап. – Кытты казанга саласың да отко коюп, мөлтүлдөп эриген учурда чөптү себелей салып, эки саат тынбай […]

Мар БАЙЖИЕВ: Жаңылуу

АҢГЕМЕ Шаарга күз ууру мышыктай жумшак басып, билинбей келет эмеспи. Күн кадимкидей бакырайып, асфальтты, үйлөрдүн чатырларын ысытып, бак-дарак көгөрүп, көчөлөргө көлөкөсүн салып, шаардыктарды коргогонсуйт. Бирок чындыгында мезгил өткөн сайын күн жерден алыстап, жылуулук кудурети сараңдай берет. Күндөрдүн биринде асман түнөрүп, олдоксон бирөө байкабай жаратылыштын чакасын оодарып алгансып, ак жаан төгүлүп, көчөлөрдү сел каптап, арыктарга суу батпай шаркырайт. Бул жаан жалбырактардын жүлүнүн бошотуп, саргартып, жерге түшүрүп, барпайган бак-даракты заматта жылаңачтап жиберет. Анан күз шаарга биротоло жайланышып, шашпай, эч жаңылычсыз өз ишин […]

Байыркы акылмандардан насыйкат

Фалес Милетский (Биздин ээрага чейинки 640—547-ж.ж.) – Греция философиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, математик, астроном. Фалес өмүр менен өлүмдүн эч айырмасы жок экенин көп айтат. – Анда эмне үчүн өлбөй жүрөсүң? – деп сурашат андан. – Ошол айырмасы жоктугунан, – дептир  Фалес. *   *   * Жашоодо эмне кыйын экенин Фалестен сураса айтат дейт: – Өзүңдү таанып билүү. – А эмне оңой? – Башкаларга кеңеш берүү – Кандай жашоо эң жакшы? – Башкаларга сын таккан  нерселерди өзүң жасабай койсоң. *   *   * Фалестен […]

Абийрбек АБЫКАЕВ: Куйручуктай куудул элеттиктер — VI

Райкан Абдыкеримов ( 1938-2002-ж.ж), Ата теги: Солто ичиндеги Бешкүрөң деген уруктан Мааке-Алдаберди-Койгелди-Көккөз-Бекбоо-Ачыбай-Абдыкерим-Райкан. Райкан агай бою жапалдаш,  үйдө жүрөбү,  мектепте жүрөбү,  соо жүрөбү,  мас жүрөбү — тыкыйып кийинип,  жакасына чаң жугузбай таза жүргөн,  супер куудул Күмөндөрдүн манеринде сүйлөгөн,  тамашакөй,  шайыр,  калп айтпаган,  адамдын көңүлүн калтырбаган ак көңүл,  эң бир сонун адам эле. Айыл мектебинде 40 жылдан ашык география сабагынан билим берип жүрүп,  арабыздан эрте эле кете берди кайран киши. Мурунку күнү канчалык ичсе дагы,  мектепте сабакка баш жазып ичип барганын көргөн жокпуз.  […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Анар гүлү

АҢГЕМЕ — Ай, ий, мобу не болгон гүл? – деди аппак көйнөк кыз эңкейе берип, анын сөзүн угуучу бакчада отурган эс алуучулардан жооп дале күтпөй. Кыздын суроосуна эч ким дале унчукпады. Ар ким өз-өзүнчө экиден, үчтөн, төрттөн болуп сүйлөшүп жаткан. Бир жигит гана кызга жакын басып келди. Анан ал кыз таң калып жаткан гүлдү карап калды. — Намашам гүл турбайбы? – деп койду жигит кайдыгер гана. — Карасаңыз, байке, акырын кыймылдап, анан пар эле ачылып жатат. Биринчи көрүшүм, — деди […]