Чыгыш эл жомогу: Куу сатуучу

Бир киши базарда бир тоголок кытты жана бир ууч чөп майдасын катарлаш коюп алып, кызыккан алуучуларга бул товарларын алтынга айлантса болорун айтып мактап жатты. Көптөр […]

Мар БАЙЖИЕВ: Жаңылуу

АҢГЕМЕ Шаарга күз ууру мышыктай жумшак басып, билинбей келет эмеспи. Күн кадимкидей бакырайып, асфальтты, үйлөрдүн чатырларын ысытып, бак-дарак көгөрүп, көчөлөргө көлөкөсүн салып, шаардыктарды коргогонсуйт. Бирок […]

Байыркы акылмандардан насыйкат

Фалес Милетский (Биздин ээрага чейинки 640—547-ж.ж.) – Греция философиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, математик, астроном. Фалес өмүр менен өлүмдүн эч айырмасы жок экенин көп айтат. – Анда […]

Абийрбек АБЫКАЕВ: Куйручуктай куудул элеттиктер — VI

Райкан Абдыкеримов ( 1938-2002-ж.ж), Ата теги: Солто ичиндеги Бешкүрөң деген уруктан Мааке-Алдаберди-Койгелди-Көккөз-Бекбоо-Ачыбай-Абдыкерим-Райкан. Райкан агай бою жапалдаш,  үйдө жүрөбү,  мектепте жүрөбү,  соо жүрөбү,  мас жүрөбү — тыкыйып […]

Абдыкерим МУРАТОВ: Анар гүлү

АҢГЕМЕ — Ай, ий, мобу не болгон гүл? – деди аппак көйнөк кыз эңкейе берип, анын сөзүн угуучу бакчада отурган эс алуучулардан жооп дале күтпөй. […]