Элдияр ЖАЛИЛОВ: Диний жаатташуулардын себептери

Диний жамааттарга бөлүнүү жөнүндө кеп кылыштан мурун ислам тарыхында мусулмандардын өз ара ажырымынын тарыхы боюнча кыскача баяндап өтөйүн. Пайгамбар Мухаммад (САВ) 632-жылы жарык дүйнө менен […]

Людмила МОЛДАЛИЕВА: Погасли рампы…

Каким запомнился Х Республиканский театральный фестиваль 2018 года Погасли рампы, закрылся занавес и Х Республиканский театральный фестиваль, посвященный 110 летию народного артиста СССР Муратбека Рыскулова, […]

Шабданбай АБДЫРАМАНОВ: Мады

АҢГЕМЕ Мады кышын-жайын кош ат чеккен арабасынан түшпөйт. Ал башкалардай болуп арабасынын үстүндө талтайып тике тура калып, камчысын асмандата тегерете булгап, кыштакты жара калдыратып катуу […]