Элдияр ЖАЛИЛОВ: Диний жаатташуулардын себептери

Диний жамааттарга бөлүнүү жөнүндө кеп кылыштан мурун ислам тарыхында мусулмандардын өз ара ажырымынын тарыхы боюнча кыскача баяндап өтөйүн. Пайгамбар Мухаммад (САВ) 632-жылы жарык дүйнө менен кош айтышкан учурда анын ордуна башкаруучу катары ким болору жөнүндө меккеликтер (мухажирлер)[1] менен мадиналыктар (ансарлар)[2] ортосунда талаш-тартыш пайда болот.[3] Анткени Мухаммед пайгамбардын «пайгамбарлык» милдети аяктаган болчу. Мухаммед (САВ) тирүү кезинде «пайгамбар» ошол эле учурда мусулмандардын «башкаруучусу», бизче айтканда «ажосу» жана «кол башчысы» да болгон. Бирок пайгамбар өзүнөн кийин башкаруучу катары атайын бирөөнү сөз түрүндө же […]

Людмила МОЛДАЛИЕВА: Погасли рампы…

Каким запомнился Х Республиканский театральный фестиваль 2018 года Погасли рампы, закрылся занавес и Х Республиканский театральный фестиваль, посвященный 110 летию народного артиста СССР Муратбека Рыскулова, 100 летнему юбилею Героя Кыргызстана  Сабиры Кумушалиевой  и шестидесятилетию творческой жизни Искендера Рыскулова  стал историей. Из восемнадцати  спектаклей показанных в рамках фестиваля десять были по произведениям Ч. Айтматова, что позволит считать это мероприятие   подготовкой к международному фестивалю, посвященному девяностолетию великого писателя, который пройдет осенью этого года в г.Бишкеке.  Сразу бы хотелось отметить хороший профессиональный уровень […]

Шабданбай АБДЫРАМАНОВ: Мады

АҢГЕМЕ Мады кышын-жайын кош ат чеккен арабасынан түшпөйт. Ал башкалардай болуп арабасынын үстүндө талтайып тике тура калып, камчысын асмандата тегерете булгап, кыштакты жара калдыратып катуу да айдабайт. Арабанын бир жак кырына жалпайып отуруп алып, кыска гана ышкырып, узун тизгинин силкип коёт да, саал кылыр көзү менен айланасына таңдангандай шыкырая карап кете берет. Жаздыр-күздүр семиз этинен жазбаган коёндой окшош кара жал тору аттары анча-мынча учурда эле жортуп койбосо, керилип жай баскан басыгынан жазышпайт. Ушунча жылдан бери башка ишке койгун деп бригадирге […]