Бурулкан БАКЕЕВА: Мен киммин?

АҢГЕМЕ Мен кырк жаштагы кызмын. Өзүм кыз болгонум менен сырткы кебетем окшошпойт. Кантип окшошсун “кырк жаштагы кыз”. Ата-энемин кимдер экенин билбейм, мени кайсы эркек туудуруп, […]

Александр СОЛЖЕНИЦЫН: Өрдөк балапан

АҢГЕМЕЛЕР Өрдөктүн муштумдай болгон ак саргыл темир канат балапаны шүүдүрүм баскан чөпкө мүрү менен бир тийип боортоктосо, кишинин күлкүсүн келтирет. Алдыман чуркап баратып сүрдүгүп барып […]