Сулaймaн КAЙЫПОВ: Чыгaaн, чынчыл, чыныгы журнaлисттердин “Улaн” тобу түзүлсө…

(Өлкөбүздүн өзөгүн мүлжүп жaткaн мителер менен Улaн сындуу күрөшүүнү бaштaсa…) Aтaңдын көрүүү, aрмaн күн… Кыргыз коомунун шaм чырaгы ушинтип өчтүбү? Мен көрбөгөн бaлa болсо эмне… […]

Абийрбек АБЫКАЕВ: Куйручуктай куудул элеттиктер — VIII

Асанов Эшимкул, (22. 12. 1956-21. 08. 1986) Ата теги: Солто ичиндеги Бешкүрөң деген уруктан Мааке-Алдаберди-Койгелди-Көккөз-Бекбоо-Эралы-Султан-Асан-Эшимкул Спортко маш,  ыкчам элең ар иште, Адатыңча эрте жеттиң финишке. […]

Чоюн ӨМҮРАЛИЕВ: Айтматовдун «Жамийла» повестиндеги Жамийла менен Даниярдын образы

(Кырк жыл мурда) Өзүнүн чыгармачылык кыска жолунда Кыргыз Совет адабиятын жаӊы жогорку тепкичтерге көтөргөн, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон, «бах! чиркин, махабат баяны деген даана ушул […]