Олжобай ШАКИР: Өлөр Улан өлдү, кийинки күрөштү ким улайт?!

Улан Эгизбаевдин коррупция менен болгон аёсуз күрөшүн улантып кетүү кайсы бир жеке адамдардын гана парзы эмес, бурадар! Коомчулук жапатырмак жабылып күрөш жүргүзмөйүн коррупция деген алааматтуу ажыдаардын моюнун кыя чабуу мүмкүн эмес. Албетте, коррупция бул ажыдаар сыяктуу мифтик түшүнүк болбогону менен, бирок ал реалдуу турмушубузда баарыбызды мойсоп келаткан чоң коркунуч. Ошол ажыдаардай чоң коркунуч менен бетме-бет чыгууга батынган баатыр Улан эле… Арийне, Уландай баатырлар тарбияланмайын кудум жомоктогу ажыдаар сымал кокологон коррупцияны жеңүү кайсы эл башыбыздын колунан келди? Кайсы саясый топтун колу […]