Босния эл жомогу: Тооктор тополоң салганда

Бир кишиге ажаан катын туш келгени жетпегенсип, анысы келесоо дага экен. Ошол аялын тарбиялаш үчүн ал эмнени гана кылбайт; алдайт, жалынат, акыл айтат, сабайт… Бирок дээринде жок неме ошол бойдон калат. Күндөрдүн биринде ачуусуна ээ боло албаган эр бүлө катынын дагы сабайт. Ыйлаган бойдон сыртка качып чыккан аялы бак түбүндө кепшеп жаткан уйга көзү түшөт, уй да кожойке жем алып келген жокпу деген үмүттө карайт. Көзү жалжылдап, оозу кемшеңдеген уйдун кебетеси аңкоо аялга өзүн шылдыңдап жаткандай көрүнүп, ансыз деле ызалуу […]

Жемкор бийликтегилер жөнүндө икая

Кай бир өлкөдө Кыйкымчыл Адам жашаптыр. Ал дайыма өкмөттүн күмөндүү иштеринен шек санай берчү экен. Өлкөдө чач үрпөйткөн террористик жарылуулар күчөй баштайт. Кыйкымчыл Адам буга өкмөттүн да катыштыгы барынан шектенет. Анан муну коомчулукка жайылтат да, өз тегерегине тилектештерин жыйнап, бийликке каршы кыймылдуу топту түптөйт. Бийликке каршы уу-дууну күчөткөндөн тартып өзүнүн да ити чөп жей баштаганын туюп, буга анын көңүлү курсант. Кыйкымчыл Адам анан мунун баары бийликтегилердин оппозициялык партия түптөө планы экенин түшүнөт. Эми мындан аркы аракеттерди ойлоп, кылдан кыйкым издегени […]

Сагындык ӨМҮРБАЕВ: Айылдын балдары

АҢГЕМЕ Капчыгай өрдөгөн жүктүү машина таш мойнокту айлана берип тык токтоду. Кабинанын сол жак каалгасы ачылып, андан бери тура калган марчайган улан бери үстүндөгүлөргө колун жаңсай боюрду: — Жаткыла! Көмкөрөңөрдөн сойлоп калгыла!— Кузовдо жаймаланган арпа, арпа үстүндө тигиге теңтуш эки бала бар эле. Муну угаары менен бири-бирине көз кысып кымың күлгөн экөө арпага катар сойлошту. Убада ушундай эле. Күнү кечке машина тосуп, чарчап суй жыгылганда мына ушуга жармашкан балдар. Эртелеп жол боюна чыккан булар жогортон чаң көрүнгөн сайын дыр коюп […]

Антон ЧЕХОВ: Жашоо жалган…

(Даабат айтуунун майлуу темасы) Бир чоң кеңседе кеңешчи кызматын аркалаган Семен Петрович Подтыкин столго отуруп боркогун тагынды да, куймак берилчү учурду чыдамсыздык менен күтүп атты… Согуш талаасын  карап турган полководецтин астында тартылган сүрөт сымал, анын көз алдына чоң майданды күткөндөй тизилген тамак-аш жайнайт… Столдун дал ортосунда бөтөлкөлөр катарга тизилип койкоюшат. Бул жерде арактын түрдүү сорттору, Киев наливкасы, шатолароз, рейнвейн жана  бенедиктердин курсактуу идиштеги ичимдиктери бар эле. Ичимдиктерди тегерете көркөмдөлүп шөкөттөлүп коюлган:  горчица соусусу менен сельд, кильки, сметана, майда дандуу икра […]