Сабыр Иптаруулу: Кыргыздын жан-дүйнөсү

Ыйыгы – Жараткан Бийиги – Адам Байлыгы – Сөз Башаты – Мекен Байрагы – Кызыл туу Аздеги – Ат Урааны – Манас Тиреги – Намыс Тилеги – Ыйман Батасы – «Өмүрлүү бол» Алкоосу – «Кем болбо» Каргышы – «Тукумуң соол» Урматы – Улуулук Ызааты – Кичүүлүк Парзы – Көз көрсөтүү Сырдашы – Дос Автордон Абалтан эле ар бир эл адам насилин сактоо, ар бир адам эл наркын барктоо абыгерчилигин чегип келет. Арыбас жашоо мыйзамы ушу. Ай-ааламдын Ээси Жараткандан кийинки адамдын […]

Сулайман РЫСБАЕВ: Дыйкан жана мышык

ЖОМОК Дыйкан көп жылдар бою баласыз жүрдү. Байбичеси экөө балалуу болууну, аны эркелетип сүйүүнү самады. Бирок тагдыр бир баланы көпкө чейин кечиктирди. Ошо жылдары алар бирөөдөн бала мышык сурап алып, баладай бакты, эркелетип сылап-сыйпап чоңойтту. Мышыкка берген баланы мага эмне бербедиң …- деп дыйкан менен байбичеси көз жашын көлдөтүп жүрдү. А мышык болсо өзүн эркелетип баккан сайын, дагы да ошентишсе деп тилеп, эгер булар балалуу болсо, мени унутуп коюшаар, — деп санааркап жүрдү. Буга бир нерсе себеп болгон. Ал мышык […]