Конкурска: Жан дүйнөнү каптаган кара туман

№11 Азезил менен Теңир күрөшүүдө, ал эми майдан – адамдардын жүрөгү. Ф.М.Достоевский Мындан эки жыл мурдагы «Калемгер» адабий клубу ай сайын уюштурган сынактын бир айлампасында экинчи орунду ээлесе да (кызыгы, калыстардын эмес, окурмандардын тандоосу боюнча), ошондо жеңишке жетишкен чыгармалардын ичинен менин купулума көбүрөк толгону Мира Сейдикеримованын «Тумандуу түндө» аңгемеси эле. Албетте, эл жактырган кайсы чыгарма жөнүндө болбосун: ал адабий процесске кандай жаңылык алып келди? буга чейинки жазылгандардан эмнеси менен өзгөчөлөнөт? деген табигый суроолор туулбай койбойт. Биз сөз кылалы деп жаткан […]

Михаил ГЕНИН: Ар бир улуттун өз еврейлери бар

Афоризм – бул, ашык жерлери кыскартылган роман! *   *   * Акынга эргүү көп эле жолу издеп келди, бирок аны бир да жолу тапкан жок. *   *   * Бут кийимиң кысып жаткан убакта башыңа күтүлбөгөн ойлор келгенин айт! *   *   * Өзүңө келген атак-даңк тынч уктооңо жолтоо болсо, бирөөнүн атак-даңкы дегеле уктатпайт. *   *   * Өзүңдү күзгүдөн карап туруп, адамга суктанбай коё албайсың! *   *   * Эзоптун өзү эмес, анын сөзү кызык. *   *   * Өмүр бою материалдык байлыгым, жан-дүйнөмдүн байлыгына […]

Дооронбек САДЫРБАЕВ: Туугандын топурагы алтын

АҢГЕМЕ Эшикти жаңыдан ачканымда төрдөгү диванда отурган, далылары дагдайып аюудай болгон мага бейтааныш кара мурутчан киши ордунан тура калып, түз эле мени карай качырып сала бергенде, кайра чыга качууга чамам келбей, жалдырап туруп бердим. — О, балекет-мээнетиңди алайын сенин! — деди ал күркүрөп, өпкө-боорумду куушуруп, тумчуктура кучактап. — Балакет-мээнетиңди! Өлгөндөн калган туягым менин, аман-эсен барсыңбы? — Азырынча бармын го… бирок… Ал кайрадан сыга кучактап койгондо, оозумдан сөзүм ыргып, жаным алкымыма капталды. «Бул атайылап мени күм-жам кылганы келген неме болсо керек» […]