Абибилла ПАЗЫЛОВ: Таксырлардын жосунсуз жоругунан  исламдын кылы кыйшайбайт

<<<<<<<<<1-маек 2-маек – Өткөн жолку маегибизде рухий жакырчылыкка кантип келип калганыбызды айттыңыз, эми рухий жакырчылыктан канткенде чыгабыз деген ойдосуз? Элге китеп окуу маданиятын канткенде жайылта алабыз? – Демейде тамга тааныган киши бирдеме окубай көңүлү толбойт.  Шүгүр, ушу тапта  элибиз  туташ сабаттуу. Мунубуз  китеп окуу маданиятын  жайылтуунун толук кандуу жерпайы эмеспи. Токсонунчу жылдардын капортосунда, мага, Ошко Мургабдан университеттеш курсташым Султан Парманов келди. Биринчиден, райондук “Сарыкол” басылмасын силердин облустук  басмакана аркылуу  жандандырсам дейт, экинчиден, эски гезит, китептерден таңгактап жүктөй  кетсем дейт, Тажикстандын […]

Мексика эл жомогу: Сылык коёнек

Бар экен, жок экен: бир абдан сылык коёнек болуптур. Ал бир жолу дыйкандын чарбагынан капустага чоң тоюп чыгып келатса, тоокканага кире албай томсоруп ачка келаткан түлкү кубалайт. Чуу койо чуркап, буйт бере качып, ач түлкүнүн азуусунан кутулуп, аңгыча алдындагы чоочун ийинди көрүп кире качары менен тарбиялуу неменин корккону калып, чоочун жайга уруксатсыз киргени үчүн уятынан ийиле калып, абдан сылык түрдө кечирим сурап жиберет: — Саламатсызбы, ак көңүл ийин! Уруксатсыз киргеним үчүн кечирим сурайм. Бул жоругум үчүн абдан уялып турам! Бул […]

Азис НЕСИН: Эгерде, эгерде, эгерде…

АҢГЕМЕ Кымбаттуу жан досум Бахри Фильфиль! Жиберген катыңды алдым, чоң рахмат. Эгерде жолдон почтодогу көп каттын ичинен жоголуп кетпесе, эгерде цензурадан аман-эсен өтсө, эгерде почточу конверттеги даректи туура окуса, эгерде сен жашаган үйдү бузуп же сен башка үйгө көчүп кетпесең менин жазган жообум колуңа тиерине үмүт кылам. Бир тууганым Бахри Фильфиль, качан үйлөнөсүң деп сурапсың? Эгерде колуктум иш таап калса, кожоюну ага жумушту аябай көп берип кыйнап, анан аткаралбай калдың деп шылтоолоп иштен бошотуп жибербесе, эгерде тапкан акчабыз кичинекей бөлмөнү […]

Мар БАЙЖИЕВ: Ууру катын

АҢГЕМЕ -О-о! О-у-у! Кармагыла! Кармагыла, тигини! Кармагыла! — деп кимдир бирөө ак калпагын булгалап, айдоо менен сербектеп чаап келе жатты. Анын кашкайган башы күнгө жаркырайт. Картошка отоп жүргөн окуучулар үрккөн улактардай селдейип туруп калышты. — Агай, кимди кармайбыз? — деди кыз. — Ырас эле, бул ким өзү? — Мугалим агай таңыркап далысын куушуруп койду. Балдар биринин сөзүн бири бөлүп кужулдашты. Бир тобу, чаап келе жаткан көк башы Таштан аба, анткени үстүндөгү жашыл чапан экен дешсе, башкалары жок, бул Бөкөн чоң […]

Шакирдин шакабалары

Жергебиз илгертен эле таланттарга бай. Алардын бири Эгембердиев Шакир болгон. Ал дүйнөдөн эртерээк көчүп кетти. Өмүрүнүн акырына чейин Калинин атындагы колхоздо (азыркыча Ак-Талаа айылы) мал доктур болуп иштеди. Турган жеринен төгүп ийме өнөрү күч эле. Нукура сатирик болчу. Кулк-мүнөзү начарларга, айрым алдым-жуттум активдерге, иштеги орун алган кемчиликтерге, терс көрүнүштөргө, жакшы көргөн тели-теңтуштарына арнап, «чымчыкейлүү» ырларын жазып, чогуу жүргөндөрүн зериктирчү эмес. Бүгүн маркумдун айрым жоруктарынан элге тааныштырууну ылайык таптык. Сары тайган Кайсы бир жылдары топ кишилер менен бир жактан жумуштап келаткан […]

Павел Васильевдин ийгиликке жеткен чечендер сабагынан

Жеймс Хьюмстун “Улуу чечендердин сырлары. Черчиллдей сүйлө, өзүңдү Линкольндай кармай бил” аттуу китебине көз жүгүртүү. Чечендик өнөрдүн 15 ыкмасы жөнөкөй эле адамды, компаниянын  мыкты жетекчисинин деңгээлине жеткизип, анын ушул ыкмалар аркылуу жетишкен лидердик сапаты менен продукцияны сатуу жөндөмү ишкананын өнүгүп-өсүшүнө шарт түзөт. Бул тууралуу жетекчилердин эл алдында чыгып сүйлөчү сөздөрүн жазып берип, сырткы келбетинин кандай болушун аныктап, эл алдында өзүн кандай алып жүрүүнү, кантип сүйлөөнү, сүйлөмдөрдө акценттерди туура койгонду үйрөтүшкөн пиар-адистери жакшы билишет. Ошентсе да эң кыйынмын деген пиар-адис, өз […]

Булат ОКУДЖАВА: Александр Пушкиндин жеке турмушу

же Лермонтовдун чыгармачылыгындагы атооч жөндөмө Бул окуя тээ мурда болгон эле. Анда мен жапжаш кезим, чачым тескейдин тебишип өскөн бетегесиндей тармал эле, жүрөгүм алып-учуп, тим эле итим чөп жеп турган учур болчу, азыр элүүлөрдөн эңкейип калган — ошондогу эликтей элеңдеген жаш кыздар бура бастырбай шыңкылдап тийишип турар эле. Азыр мен айтайын дегеним ошондогу оттой жанган ойноок кыздарга да, жүрөккө кетпес так салган биринчи сүйүүгө да тиешеси жок бир окуя. Өкчөгөнүм айкүр конуп турган ошол өрт кезде — эки аяктуу пенде […]