Жан дүйнөңдү козгогон кыска аңгемелер

Чыныгы таланты бар жазуучу бир нече сапка адамдын жан дүйнөсүн козгогон терең маанини камтый алат. Бир жолу Хемунгуэй бир нече сөздөн турган кызыктуу, кыска аңгеме жазып бере алам деп мелдеше кетет. Ал мелдешти утуп алат: «Кичинекей бөбөктүн батинкеси сатылат. Кийиле элек.» Фредерик Браун эң кыска коркунучтуу аңгемелердин бирин жазган: «Жердин акыркы жашоочусу бөлмөдө олтурган. Эшикти бирөө кагып  жатты…» О.Генри эң кыска аңгемелердин конкурсуна катышып, кадимки аңгемедегидей эле  — башталышы, кульминациясы жана аякталышы бар кыска аңгеме жазган: «Шофёр тамекисин күйгүзүп, бензинин […]

Василий Бартольд: Кыргыздар

ТАРЫХЫЙ ОЧЕРК Биринчи басылышына алгы сөз Кыргыз элинин тарыхы боюнча очерк басып чыгаруу жөнүндө Кыргыз Автономия областынын Эл агартуу бөлүмүнө караган Илимий Комиссиясы тарабынан капкачан эле ойлонулган болучу. Мындай басылманы чыгаруунун зарылдыгы кыргыз элинин өз тагдырын өзү чечүүгө жетишкенден кийин өзүн өзү таанууга, билимге, атап айтканда, өз тарыхын билүүгө кызыгуусунун өсүшүнөн келип чыкты. Мындан тышкары, биздин илимий адабияттарда Орто Азиянын эң байыркы элдеринин бири болгон кыргыз элинин тарыхы боюнча системага салынган бир да эмгектин жоктугун Илимий Комиссия эске алган; түркологдор […]