Босния эл жомогу: Жүкчү жана кожо

Бир кембагал жигит Стамбулда жүкчүлөр жакшы иштеп табышарын угуп, ал жакка барып иштемей болот. Бул максаты орундалган соң жүк ташып аянбай иштеген ал чынында эле жакшы таба баштайт. Ошентип бир топ убакыт өтүп ал жүз дукат акча  чогултат. Анткен менен кара жумуштан каржалып тажай баштаган ал бир күнү минтип ойлонот: “Жүз дукат жаман акча эмес. Ага товар алып айылыма барсам соода кылып кете алам. Кыйынчылыксыз акча табууга шарт түзүлүп турганда бирөөлөрдүн жүгүн ташып, кабыргамды кайыштырып эмне кылам? Болду, жол киреге […]

Жунай Мавлянов: Ата

АҢГЕМЕ Бюро ар бир айдын ушул күнүндө, ушул саатында башталат. Анын башталышы менен бүтүшүнө чейин ар кандай кырдаал өкүм сүрүшү мүмкүн. Иштин тагдыры. Адамдардын тагдыры. Бүтүндөй бир райондун тагдыры. Ошондуктан анын башында турган адамдын – Ашымовдун жоопкерчилиги баарынан жогору, баарынан татаал. Демек бюрону башкарган киши баарынан акылдуу, баарынан адилет, баарынан билерман, баарынан сезгич жана баарынан тажрыйбалуу болушу керек. Ашымов жогорку сапаттардын өзүндө толук болушу үчүн дайыма аракеттенгендерден. Бюрого Ашымов кылдаттык менен даярданат. Анын күн тартибине коюлган ар бир маселе боюнча […]

Иосиф Бродскийдин ырлары Абдысамат Сараланын котормосунда

*     *     * Кош бол… Унут… Айып этпе… А каттар өрттөлсүн… көпүрөдөй… Эрктүү кет кеткенсип таң эрте, А жолуң болсун эң жөнөкөй… Түнүңдө жылтырап сен үчүн, жылдыздар тизилсин шуруга. Жалбырттап өчпөсүн үмүтүң, алакан жылытып турууга. Борошо, жамгырдан, жалындан оолакта, болбосун көкүрөк. Жашооңдо ийгилик ооматка, жолуккун сен менден көбүрөк. Улансын көөдөндө күрөштөр улуулук-сулуулук аралаш, Суктанам… Эх кандай бактылуу Болчулар сен менен сапарлаш… *     *     * Үзүндү (Октябрь бул санаа жана састумоо) Октябрь бул санаа жана састумоо. А таранчылар ээлешүүдө быжырап уяларды, […]

Умут Асанова: Образование в исламской философии

Исламская философия образования представляет собой особое явление в исламской философской мысли. Ее рассмотрение актуально не только по причине полного отсутствия у нас литературы по ней и, следовательно, необходимости знания ее основных подходов к проблеме образования, но и по причине того, что духовное развитие нашего кыргызского народа происходит сейчас все более под влиянием ислама, и поэтому знакомство с исламской философией образования имеет прежде всего свое практическое значение. Верное ее понимание могло бы служить хорошей теоретической и практической базой для предотвращения опасности […]

Эсенбай Нурушев: Эрос деген эмне?

“Айтматология: “Жамийла” жана улуттук эрос аттуу адабий-философиялык этюддардан.   Атактуу немец психиатры Карл Леонгард (Karl Leonhard) өткөн кылымда дүйнөлүк адабияттагы отузга чукул жазуучулардын классикалык чыгармаларындагы каармандардын мүнөзүн талдап чыгып, алардын психологиялык бешене-бейнесин түзгөн эле (Акцентуированные личности. 1976). Ошол монографиядагы аныктамаларга салсак, биздин Жамийла менен Данияр мүнөзү жагынан эки башка типтеги кейипкерлерге кирет: биринчиси – ачык-айрым, тайманбас, тамашакөй, кабак-кашым дебеген, өзгөлөргө жемин жедирбеген, тыкчыңдаган келин. Ушундан улам Жамийланы белгилүү өлчөмдө гипертимдүү мүнөздөгү каармандарга кошсок болот. Данияр болсо түнт, адамга анча ыгы […]