Султан Жумагуловдун эч жерде жарыялана элек чыгармасы: Аксай баяны

Тун бир окумда кыя менен ауди «Сотка» кыйкылдап Ашуу жолу менен өйдө чыкты. Жүгү толтура экени билинип эле турат. Чала-була акталган үйлөрдү аралап отуруп четки үйгө келип токтоду. Бул Кубанын бүтпөй жаткан жаңы үйү. Дарбаза ачык болчу. Ичик жамынган Сагынбек досу ачып күтүп турган эле. Куба кабинаны ачып сыртка чыкса чыкыроон. Кайра башын сала калып, ичик жамынып отурган Айсалкынга: – Жылуу кийинип ал, – деди. Сагынбек багажды ачты да, тушалган токтуну топ этип көтөрүп кетти. Кой байкуш маарап-маарап жиберди. Машиненин […]