Экс-глава Госкомрелигий о тенгрианцах: Если хотят самосожжения — это их право

Сторонники древнего верования готовы пойти на самоубийство, если их религию не зарегистрируют в Кыргызстане. Непонятно, зачем неправительственная организация «Манас Ордо» требует зарегистрировать тенгрианство как религию, когда могли бы стать общественной организацией и спокойно заниматься чем угодно. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-глава Государственной комиссии по делам религий Орозбек Молдалиев. — Еще будучи директором комиссии я говорил главе «Манас Ордо» Анарбеку Усупбаеву, что тенгрианство как религию не зарегистрируют, — отметил он. — Но потом мы пошли им на встречу и инициировали проведение комплексной […]

Редьярд Киплинг: Көпөлөк кантип жерди тепкени (шедевр)

АҢГЕМЕ-ЖОМОК Кымбаттуу менин досторум, эми мен силерге акылман Сулайман пайгамбар жөнүндө мурдакыларга таптакыр окшобогон  жаңы жомок айтып берейин. Ал жөнүндө менден мурун үч жүз элүү беш жомок чыгарышкан. Менин жомогум алардын бири эмес. Бул жомок өзүнө кантип ичкенге суу издеп тапкан көгүчкөн тууралуу эмес же канатынын көлөкөсү менен Сулайман пайгамбарды куйкалап тийген күндүн нурунан калкалаган кичинекей чымчык жөнүндө да эмес. Бул жомокто айнек көпүрө, же чиеленген тешикчелери бар рубин, же Султандын жары Балкистин алтын дарбазасы жөнүндө да айтылбайт. Бул жомок […]

Чолпон Субакожоева: Манасты Чыңгыз көтөрдү, Чыңгызды Манас көтөрдү

…Как жүрѳккѳ кадалып Кайнап ичке толгон сѳз», (“Манас” эпосунан) Акылдын эчен тайгак жолунан адашпай баскан Чыкем ошондо эмнени түшүндү экен деген суроо ѳзүнѳн-ѳзү келип турганы кызык кеп. Кѳрсѳ, Чыкем  «Манас»  эпосу деген тѳкмѳ ырчы же  жамакчылардын ѳзүлѳрүнүн эле оюнан чыга калган бир баатырдын баяны эмес — жалпы кыргыз журтунун кѳп кылымдап ар кайсыл  баскынчыдан кѳргѳн  кордугунан, ызасынан, теңсиздигинен, аларды кууп чыгып мекениме ээ болсом деп  зар какшаган арман муңдан  улам келип жаралган чыгарма тура. Б.а. эпос — бүткүл элдин  атынан […]

Кадыркул Өмүркулов: Билерман

АҢГЕМЕ Ошол жылы Алабаш айылындагылардын эки сөзүнүн бири эле киши кийик жөнүндө болду. Кызык, өзү бийик тоонун төрүндөгү чабалекейдин уясындай кичинекей айыл болсо, илимий борбордон алыс, анан бул табышмактуу макулук жөнүндө мынчалык билгендерин айт. Башка айылдагылар тыптынч бойдон эле жатышайбы. Кантсе да, киши кийиктин изине чындап эле туштүк дегендер ушул Алабаш аркылуу өтүүчү болду. Киши кийик ошондо табылып калса, мээрман Керез эненин ысымы далайга кетет белем, ким билсин. Карып-арып, эңкее тартып калганы менен али күүлүү, ар дайым кабагы ачык. Алиги […]

Нурзада Кубанычбекова: Көңүл (конкурска)

АҢГЕМЕ Эч жерге батпай турду көңүл…Тигил жакка барса ал жактан кагып силкишет, бул жакка өтсө бул жактан түрткүлөшөт, такыр жок дегенде байкамаксан тейде  жөөлөп кетишет эй. Айтор кай жакка барбасын, бары эле кагып силкип, Көңүлдүн жан дүйнөсүн оорутушту. Жакшы эле кыпчылып бир бурчка жайгашарда ары жактан бирөө чыга калып түрткүлөп сыртка чыгарып салды. Мына эми деп жайлуу орундук тапканда, бирөө келип тебелеп кетти. Көңүл байкушту болушунча жөөлөштү, сындырышты, тебелешти… Көңүл, кай жакка барып башпаанек издээрин билбеди. Сыртка чыгайын десе аба […]

Улуу акын Жеңижоктун ырлары англис тилинде

«РухЭш» окурмандарына «Чеч-Дөбө» кеңешинин интеллектуалдар альянсынын мүчөсү, философия илиминин доктору, профессор Үмүт Асанованын англисчеге которгон эмгеги – улуу акын Жеңижоктун санат ырын сунуштайбыз… Он сегиз миң ааламды, Бир жараткан эмеспи. Эң биринчи дүйнөгө, Нур жараткан эмеспи. Суук кыштын булутун, Сур жараткан эмеспи. Eighteen thousand Universe He created at once. He created the light In the beginning at first. Cold winter cloud He made grey in color. Эмгексизди энчиден, Кур жараткан эмеспи. The one who doesn’t work, He made deprived of […]