В & Д Нарижныйлар: Гениалдуу аңгеме

БИРИНЧИ БӨЛҮК Украинанын президенти Леонид Данилович Кучма кара деңиз флотунун палубасында вертолет алып жүрүүчү «Козак Тарас Шевченко» кемесинде аскердик парад кабыл алууда. Айта кетчү нерсе, кеменин сол тарабы эле ошондой аталчу, а оң тарабында флотту бөлүүгө мүмкүн болбогондуктан, орус тамгалары менен кооздолгон «Адмирал Ю. Лужков» деген жазуу илинип турган. Леонид Даниловичти карай, аныкындай эле мамлекеттик басык менен Россиянын президенти Борис Николаевич Ельцин келатты. Ал дагы парад кабыл алып жаткан. Кеменин так ортосунан чегараны бөлгөн чаар-ала сызык жүргүзүлгөн эле; Ар бир […]

Бери караң: Аялдан амал качып кутулбайт

Чаңкаган жолоочу суу ичүү үчүн айыл четиндеги кудуктун жанына токтоду. Кудуктан бир аял суу алып жаткан экен. Ал жолоочуга ашкабактын кабыгынан жасалган чөмүчү менен суу сузуп берди. Чаңкоосу канган жолоочу ыракмат айтып: — Эркектерден айланса болот, бул чөмүчтү жасаган эркектин колу гүл экен го чиркин, — деди. — Эркекти эркек кылган аял, алганың жакшы болсо жакаң агарат, алганың жаман болсо чачың агарат, эркек канчалык кыйын болбосун аялдын айласынан кутула албайт, — деди аял суу алып жатып. — Аялдардын куулугун жакшы […]

Альберт Швейцер: Жашоого таазим этүү философиясы

Адамга ойлонуу касиети пайда болору менен, анда ар бир тирүү жанга таазим этүү жана аны өз турмушун сыйлагандай сыйлоо муктаждыгын сезе баштайт. Өз жашоосунда ал башка бирөөнүн турмушун жашап жаткандай сезилет. *     *     * Ушул убакытка чейин этика – адам адамга жасаган мамилени үйрөтөт деген туура эмес ой өкүм сүргөн. Чындыгында, адамдын бүт дүйнөгө жана аны курчап турган бүт жандыкка кандай мамиле жасаш керектиги жөнүндө кеп кылыш керек. *     *     * Жашоону сактоо, аны алдыга жылдыруу, өнүгүүдө болуп жаткан жашоону […]

Людмила Молдалиева: Кордондогу окуя

Случай на кордоне Спектакль под таким названием поставили в Кочкорском музыкально-драматическом театре накануне юбилея народного писателя Ч. Айтматова по  его повести «Белый пароход».  Инсценировал повесть заслуженный деятель культуры КР Аким Текешев, он же и режиссер спектакля. Эта повесть уже четвертое десятилетие волнует и «не отпускает» его, он трижды ставил ее на разных сценических площадках. Инсценировка постоянно трансформировалась, предугадывая реалии дня, это мы можем понять и по названиям, которые определяют направление спектакля. Первая постановка в начале девяностых годов была осуществлена на […]

Элдияр Элчибек: Мырзабек

АҢГЕМЕ Кечке маал Мариновканын жанынан замбиректердин «тарсылдаган» үндөрү угулду. Капчыгай ичин жаӊырткан добуш бир топко чейин кулак кужурун алып, андан ары тынчып калды. Түн катып бул Ырдыктан айланып өтүүнү көздөгөн Мырзабек, добуш тынчыганы узунунан кыйшайып жаткан чоӊ таштын капталынан сойлоп чыкты да, эки жагына абай салып карады. Суук мунарык тартып, дем аптыгат. Замбиректи кармаган колдору селейип тоӊуп калганын, ал ушул добуш тынчыгандан кийин билди. Күн батышка оогону менен караӊгы толук кире элек. Бирок капчыгай ичи кыйла караӊгы болуп калды. Дагы […]