Жозеф Эссбергер: Чиркѳѳ

АҢГЕМЕ Так төбөдөн ачуу тийген апрель күнү ал илкий басып келаткан. Анын кол чатыры күн нурунан  коргогону менен ысык аптабына алсыздандырган күндүн илебинен эч нерсе коргой алмак эмес. Какыраган жерди жалмалаган бир нече буйвол  кокостун астында байланып турган. Маал-маалы менен суу үстүнө из калтырган кораблдей авто-авто-унаалар эриген асфальттын бетине из калтырып өтүп жатты. Болбосо тымтырс, жан киши көрүнбөйт. Жекшемби күн үчүн кийинген узун, ак көйнөкчөн Жинни Наринди он беш, он алты жаштагы кыз деп ойлошуңуз мүмкүн. Чындыгында ал он эки […]

Жунай МАВЛЯНОВ: Караан (шедевр)

АҢГЕМЕ Бейшен бул айылда согуш ортолоп калган кезде пайда болду. Бирөөлөр баласын жаңы эле узатып жатса, бирөөлөрү мурдараак кеткен уулунан «кара кагаз алып» арманы аттан күч болуп, көзүнө жаш, көкүрөгүнө муң толуп, дагы бирөөлөрү кан күйгөн жакка эртели-кеч уулун же бир жакынын жөнөтүүнүн кайгысын тартып жүргөнгөбү, бир бутунан сылтый басып, ошол жактагы колу да серейген сенек 12-13 жашар, шилекейи токтобогонго ар убак чапан көкүрөгү шакмарланып, оозу эми гана сүйлөөгө камынган неменикиндей аңырая ачылып жүрчү баланы мындагылар а дегенде байкашкан деле […]

Жамалбек Ырсалиев: Кадырлуу конок

ЭТЮД Үйүмө конок келди. Мен үчүн абдан кадырлуу конок — бул менин иним Аман. Талант байкемдин улуу баласы. Талант байкемдин атына заты жарашкан таланты бар эле. Тирүү уйду же буканы канча килограмм эт берерин рентген сыяктуу так айтчу. Менден он жаш улуу болгонуна карабай, Жалилге кошуп инимдей эле жумшачумун. Түнкү саат үчтө Бишкекте жылуу үйдө жатып алып, Нарындын суугунда телефон менен төшөктөрүнөн тургузуп, мал базарга айдаар элем. Жалил экөө ээрчишип алып мал жүктөп келчү. А мен саткандан түшкөн пайданын 50 […]

Жек Лондон: Мартин Иден

<<<<<<<<<<< Башы XXVI ГЛАВА Эртеси күнү Мартин Иден жумуш издеп чыккан жок. Түнү менен катуу ысытмалап, эсин жогото чабалактап чыккандыктан, убакыт түш чак болгондо көзүн араң ачты. Эки жакты караса Сильванын сегиз жашар Мэри деген кызы анын жанында отурган экен, Мартин ойгонору менен ал кыйкырган бойдон энесине чуркап кетти. Ашканада жүргөн Мария идиш-табагын таштай коюп жетип келди. Ал чор баскан алаканын Мартиндин от болуп күйгөн чекесине коюп, тамырын кармап көрдү: — Тамак жегиси келет? — деп сурады ал. Мартин башын […]