Сабыр Иптаруулу: Кыргыздын медери – Бала

«Балалуу үй – падышалуу үй». Бул макал элибиздин бала жана анын коомдогу орду тууралуу кеменгер ой тыянагы десек болот. Биз анын кызматчысыбыз. «Вазир жакшы – хан жакшы» деген нусканын төркүнү ошол жакта. Демек, падыша жакшы болуш үчүн, биз жакшы болушубуз керек. Бирок бүгүн коом да, бала да, ага кызмат көрсөткөн тармак да оору. «Биринчи байлык – ден соолук» деген менен, дал ошол билим берүү тармагы баланын ден соолугун да, жан соолугун да көп жагынан өксүтүп жатканын тана албаспыз. Демек, аны […]

Жек Лондон: Мартин Иден

XXX ГЛАВА <<<<<<<<<<< Башы Күздүн күнү мээримдүү ачык күнү, мындан бир жыл мурда эрте күздө экөө алгачкы жолу бирин-бири сүйөрүн билдиришкен күнкүдөй эле Мартин Руфка өзүнүн «Сүйүү жөнүндөгү сонеттерин» окуп берип жатты. Экөө далай татуу ирмемедерди өткөргөн баягы көзгө тааныш жакшы көргөн дөңсөөлөрдүн арасында отурушту. Мартиндин окуп аткан ырын Руфь бир нече ирет шаттанган доошу менен токтотту. Мартин окуп бүтүп, кыз эмне деп айтар экен толкундана күтүп калды. Руфь азыр айта турган сынын бир аз жумшарта турган керектүү сөздөрдү издегендей […]

Олжобай Шакир: Улуттук баш кийим Байпакбаевдин да, Калпакбаевдин да колдоосуна муктаж эмес

Ак калпактуу канча макта бабаңды, Ак калпактын алды бирок караңгы! (Автордон) Немистин улуу философу Артур Шопенгауэрдин таамай айтканы бар: «Улуттук сыймыктан өткөн куру сыймык жок». Оо качанкы сөөгү сөпөт болгон Шопенгауэрдин бул айтканы бүгүнкү реалдуу турмушубузда жүзөгө ашып турган кезең. Парламент депутаттарыбыздын саларга кушу, кыларга иши жоктон бетер жакында эле ЖК депутаты Экмат Байпакбаев («Республика-Ата Журт» фракциясы) тарабынан кыргыздын улуттук баш кийими – калпакты мазактагандарды жазалоо тууралуу мыйзам долбоору иштелип чыгып, коомдук талкууга коюлду. Минтип эл өкүлдөрү коргоого ала турган […]