Олжобай — наш удивительный, бесстрашный и прекрасный вдохновитель!

Ты движим великой идеей возродить все чистое, светлое и доброе в нашем народе и трудишься все 24 часа в сутки: ты пишешь яростно, быстро, самозабвенно — и стихами и прозой и публицистикой и переводами… И все о мучительных вопросах духовных оснований культуры — образования, знания, нравственности… Ты как непоседливый, но воспитанный ребенок, расстормошил и вытащил нас в свой «Ноев» Ковчег «РухЭш» и умоляешь и нас писать, писать, поднимать голос , ибо знаешь и веришь: глас наш не останется не услышанным, […]

Уильям Шекспир: Артында эч бир жаманаттысы жок адамдын жүрөгү курч болот

Эстүү акмак аңкоосунган акылмандан артык. *   *   * Мөртү келсе кандай туяк болбосун мүдүрүлөт; менсинген белдер бекчейет; кара сакал агарат; тармал чачтуу таз болот; ажарлуу жүзгө бырыш каптайт; өрттүү көздөн курч кетет; бир гана тунук жүрөк ай менен күн сымал нурунан ажырабайт. Айдын жайын жөн койдук, күн сыяктуу качан болсо жаркыраган нур чачып, өз жолундагы мээримин өзгөртпөйт. *   *   * Ар-намыс – бул мен үчүн өмүр. Өмүр менен ар-намыстын тамыры бир. Эгер ар-намысымдын тамырына доо кетсе, өмүрүм соолуйт. *   *   […]

Касым Кушубеков: Өткүн

«…Ал Мефистофель. Мен Фауст. Бүгүн түнү келишимге кол коёбуз» (Э. Межелайтис. «Контрапункт») …Шырт-шырт-шырт… Август айынын аптаптуу күнүнө чагыла калып, жыш өскөн бедени кулата чаап жаткан чалгынын үнү угулат. Чалгы: өзү иштеп жаткандай биркараган кишиге. Аны шилтеп жаткан абышка сабынан гана сүйөй кармап, аны ээрчип бараткансыйт. Чалгынын шартылдаган үнүнө жарышкансып абышканын чолок-чолок энтиккен добушу угулат. Күн шашке чамалап, ысык абышканын бырыштуу чекесинен кычкыл терди чыгарат. Айыл тарап күз күрөшүнүн күч алгандыгынанбы, же август айынын аптабынанбы, айтоор, ээн, жансыздай. Ишин таң эртеден […]

Дилазык: Эшектин өлүгү

Мойша карыган дыйкандан жүз долларга эшек сатып алмакчы болду. Дыйкан акчасын алып, эшекти эртеси күнү жетелеп келип бермек. Дыйкан убадасы боюнча эртең менен келди, бирок эшеги жок эле. — Кечирип коюңуз, эшек өлүп калыптыр. — Анда, менин 100 долларымды кайырып бер. — Бере албайм, мен аны кечээ эле жок кылып салгам. — Жакшы болот. Анда мага эшекти жеткизип бер. — Өлгөн эшекти эмне кыласың? — Лотерея ойнотуп, аны байгеге саям. — Кантип? Өлгөн эшекти байгеге саясыңбы!!! — Ооба, саям. Бирок […]

Чолпон Субакожоева: Залкарларга  таазим

Жүсүп Мамайдын 100 жылдыгына арналат Келдибек, Балык, Акылбек, Чоюке, Тыныбек, Сагымбай, Саякбай, Эшмат, Жүсүп Мамай… Атын атасаң куту сүйүнөт дегендей, бул улуу ысымдар ар бир кыргыздын жүрөгүнүн түпкүрүндө  орун алган. Булардын ар бири Манастын чексиздигин сезип, Манас айтууну кесип кылган, өмүрүн Манаска байлагандар.  Алмустактан бери келе жаткан Улуу Рухтун  туу чокусуна айланган Манасты кыргыздын өнө боюна жашатып, каны-жанына сиңирип келгендер. Кээлеринин ысымы лакапталып, эл оозунда айтылып, улам кийинкилеринин айткан «Манасы» сакталып, өз алдынча вариант болуп учурда Илимдер акадкемиясында сакталып турат. […]