Аалы Токомбаев: Акылмандын жообу

(Болмуштан) Хандын ооруганы жылдан ашып кеткен эле. Эч кандай табып анын оорусуна дары таба албады. Хан башкы вазиринин акылы менен, бүтүн элдеги билгич, акылман табыптарды жыйнап келгиле деп тапшырды. Кулак угуп, бут жеткен жердеги билгичтердин бардыгын жыйнады да, хан бардыгына бир гана суроо берди: — Бул оорунун дарысы барбы? Акылман билгичтер бир кишидей гана: — Бул оорунун дарысы жок, — деп жооп беришти. Хан каарына алды да, булардын ичинен кырк бир кишини иргеп алып: — Оорунун аягы эмне менен бүтөт? […]

Дооронбек Садырбаев: Жыргап келдик

АҢГЕМЕ — Эрте келгениң ырас болбодубу,— деди келинчегим, босогодон тосуп чыгып. — Ме, ачкычтарды. Ылдамыраак гаражга барып машинени жүргүзүп кел. — Эмне, Букентай, базарга барабызбы? — деп этияттана сурап койдум. — Базарга эмес, айылга төркүндөрүмө барабыз! — деди Букеш, «эр болсоң бирдеме деп көрчү!» дегенсип жүзүмө тике карап. — Айылга өткөн жумада эле… — Анда таажеңемин табын сураганы барганбыз, бүгүн болсо, Ысагаалы байкемкине барабыз. — Ошондой байкең бар беле? — Анан жок беле? Кызыктай сүйлөй бересиң да! — Мурда укпаганыман […]

Дилазык: Душман

— Апаке, мен сени аябай сүйөм, — деди кичинекей Варя уктаар алдында, апасынын төшүнө башын жөлөнө жатып. — Мен да сени аябай сүйөм, Варенька! – деп жооп берди апасы. — А сүйүү деген эмне? — Эми…кызым, сага кантип айтсам. Сүйүү – бул өтө татаал жана күчтүү сезим. Ар кандай сүйүү болот: мисалы, башка кишини сүйүү, өз өлкөсүн сүйүү, жаратылышты сүйүү…– апасы ар бир сөзүн кылдат тандап түшүндүрүп жатты. — А оюнчукту сүйсө болобу? — Бул эми бир аз башкачараак, бирок […]

Гүлзада Станалиева: «Ак кемеге» Франкфурт мектеби аркылуу саресеп

«Ак кеме» повести – салттуу баалуулуктардын, тээ атамзамандан бери түптөлүп келген элдик философиянын тамыры небак үзүлгөн, татаал тарыхый кырдаал-шартка дуушар болгон ХХ кылымдагы «кичинекей адамдын» жан дүйнө чаңырыгы. Ч.Айтматовдун чыгармачылык эволюциясында ХХ кылымдагы жалпы адамзаттык көйгөйлөрдүн түйүнүн көркөм-философиялык иликтөөгө багыт алуу дал ушул «Ак кеме» повестинен башталат десек болот. Себеби, бул повестте коюлган проблема, көркөм-философиялык чечмелөөгө алынган ХХ кылымдын нравалык-этикалык катастрофасы, руханий дүйнө кептелген кризистик оор абал жазуучунун кийинки чыгармаларында улам тереңдетилип улантылып олтурат. Алсак, жазуучу «Кылым карытар бир күн», […]